Ytterligare en debattartikel om polisutbildningen

Denna gång i SvD som replik på Socialdemokraterna; Etnicitet ska inte styra vem som blir polis:

Att uppdatera polisutbildningen för att försäkra sig om bästa möjliga utbildning i relation till samhällsutvecklingen är naturligt och positivt. Därför är SD också positivt till att utbildningen förlängs och att mer praktik införs samt förslaget från Bengt Svensson om att skapa möjligheter till specialantagning av personer med spetskompetens (Brännpunkt 19/3).

Men med detta sagt är vi samtidigt mycket kritiska till utredningen ”Framtidens polisutbildning” som Morgan Johansson och Elin Lundgrens refererar till i sin debattartikel (Brännpunkt 21/3).

Utredningen föreslår bland annat att kravet på svenskt medborgarskap ska slopas […]