Tidigare överåklagare går på min linje om hårdare straff

SvD

Sven-Erik Alhem vill därför att den nuvarande lagen skrivs om så att det blir möjligt för landets domstolar att döma ut hårdare straff än ungdomsvård.

– Man behöver se över lagen på något sätt så att det finns en längre tids möjlighet att utbilda och frihetsberöva ungdomar, som en strängare variant av sluten ungdomsvård. I det här fallet hade jag velat se minst fyra års frihetsberövande.

Var har vi hört detta innan? Jo just det – det är precis det jag sagt i åratal nu. Se nedan för lite av vad jag gjort i Riksdagen och utanför angående detta:

”Straffmyndiga ungdomar måste kunna dömas som vuxna”

Reformerade straff för unga förövare

Debatt mot Beatrice Ask angående detta:

Sammanställning av förslag som allianspartierna tagit efter

Uppdatering 2013-05-30

Moderaterna/Alliansen kopierar SD:s förslag om skärpa straff för narkotikabrott. Vi la det förslaget redan första året – Alliansen har ej varit pigga på det – tills nu. SD visar vägen – igen.

Också; Utdrag ur belastningsregister för barn- och ungdomsledare. Detta har SD föreslagit och förslaget behandlades igår, 29 maj. SD var det enda parti som ville ha detta, se här.

Uppdatering 2013-03-24

KD kopierar SD:s förslag om att kriminalisera rymningar

Uppdatering 2013-02-20:

Det går snabbt nu. Allianspartiernas till synes kopiering av SD:s politik rasar vidare. Observera att det är snack – inte handling. Senaste exemplet är när FP kräver hårdare straff. Vad känner vi igen det från? Just det ja, de förslag jag lagt fram tre år i rad som FP varje år sagt nej till och dessutom argumenterat emot:

Motioner från 2010 (direkt när vi kom in i Riksdagen):

2010/11:Ju422 Kraftiga straffskärpningar för våldsbrott

2010/11:Ju423 Slopande av 2/3-frigivning för våldsbrott

Motioner från 2011:

2011/12:Ju388 Kraftiga skärpningar av straff för våldsbrott

2011/12:Ju379 Reformerade straff för unga förövare

2011/12:Ju401 Ta bort 2/3-frigivning för våldsbrott

Motioner från 2012:

2012/13:Ju308 Straffskärpningar för våldsbrott

Etc.

Någon som vill gissa hur FP ställde sig till dessa förslag? Just det:

38. Straffskärpningar för brott mot liv och hälsa

Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju422 yrkande 1.

Reservation 24 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 20
M 93 0 0 14
MP 21 0 0 4
FP 20 0 0 4
C 20 0 0 3
SD 0 19 0 1
V 16 0 0 3
KD 15 0 0 4
Totalt 277 19 0 53

Notera här att ett ”JA” betyder ett nej till vårt förslag, och vårt ”NEJ” betyder alltså ett ja till vårt förslag. FP röstade alltså nej till skärpta straff.

I debatten anförde jag följande:

Herr talman! Rörande det straffrättsliga området har SD lagt fram förslag om införande av riktiga livstidsstraff, generella straffskärpningar för brott mot liv och hälsa samt borttagande av den så kallade mängdrabatten. Dessa har inte hörsammats av de andra partierna, som uppenbarligen anser att de straff vi i dag har för våldsbrott är tillfredsställande och att den så kallade mängdrabatten för brott är försvarlig. Men det är väl heller ingen nyhet att SD har en annan syn på brott och straff än övriga partier i den här församlingen.

Vad sa FP? Se replikskiftet som följde efter FP:s anförande den 2 februari 2011 (protokollet kan läsas här):

Alltså, den 2 februari 2011 ville FP:

1. inte skärpa straffen

2. inte ta bort rabatterna

Men så när SD placerar sig över 10% i opinionsmätningarna låter det såhär: FP kräver hårdare straff

Uppdatering 2013-02-19:

Nu går Regeringen ut med ytterligare ett förslag som SD drivit aktivt; kronvittnessystem.

Läs exempelvis min och Jimmies debattartikel från 2011 här. Vår motion om DIKO-lagstiftning mot organiserad brottslighet.

I denna debatt i Riksdagens kammare argumenterade jag även för just ett kronvittnessystem (04.35 in i klippet):

————————

Saker händer verkligen. Idag ser vi ett exempel på Thomas Gür skriver om att vi bör ha längre straff i Sverige. Fantastiskt. Något SD sagt under LÅNG tid och något jag tagit upp till debatt och lagt motioner om tre år i rad i Riksdagen.

Häromdagen gick en av AB:s skribenter (en av deras sämsta och värsta) ut och samma sak (men får det givetvis att låta som att han kommer med något nytt, vilket såklart inte är fallet).

SD påverkar onekligen även om andra inte vill erkänna. Här är en lista på saker som folk nu börjar ta efter, som SD drivit långe och hårt (har skrivit tidigare om detta men vill sammanfatta):

Invandring:

Anhöriginvandringen

Viseringsfriheten

”Ensamkommande”-bluffen

M-politiker kritiserar invandringspolitiken

Kriminalpolitiken:

Tiggeri (även här)

Villkorlig frigivning

Ungdomsrabatt

Brottsoffergaranti (se även här)

Hårdare straff (folkpartiet går emot sig självt)

+ då allt fler röster som ansluter sig till SD:S linje om hårdare straff, nu senate Gür och tomten på Aftonbladet bland andra.

Jag är helt övertygad om att utan SD hade vi inte sett allt detta. Moderaterna inser att SD:s politik drar röster för att folk förstår att vi är dels partier för lag och ordning och dels för en ansvarsfull invandringspolitik. Liksom Folkpartiet raggade röster 2002 genom ”språktest”-utspelet, försöker Moderaterna nu ragga röster genom att ge sken av att bli tuffare mot brottsligheten. Men liksom FP är detta bara tomma ord för att ta lite röster dessvärre.

Vad har jag glömt i listan ovan? Säkert många fler förslag som SD drivit och profilerat sig i som andra nu försöker efterapa (snart kommer de t.ex. inse vindkraftens begränsningar som Josef Fransson(Riksdagsledamot SD) tagit upp på agendan).

Kom gärna med tips på vad som saknas i listan ovan.

SD påverkar – glöm inte det.

 

kopiering kopiera triangulera triangulering erkännande sammanställning

Slopa preskriptionstid för våldsbrott

En flicka våldtas. Gärningsmannen flyr och lyckas undvika polisen i ett visst antal år (två till tio beroende på om våldtäkten klassas som grov eller inte). Så, dagen efter att brottet preskriberats upptäcker polisen honom, men kan inget göra. Brottet är preskriberat. Våldtäktsmannen går fri. Om exempelvis gärningsmannen var 20 år när han begick en grov våldtäkt, kan han vara utom lagens räckhåll när han är 30 år. Är det rätt?

Jag menar att det är helt orimligt. Våldsbrott/sexualbrott ska inte kunna preskriberas överhuvudtaget. Ett mord, en våldtäkt eller en misshandel är fortfarande ett brott även om det är 50 år gammalt. Oförrätten försvinner aldrig. Lidandet det orsakat sitter alltid kvar.

En gärningsman ska inte belönas för att denne lyckats undvika lagen. Det är en sak att polisen lägger utredningen på is i de fall de inser att de inte kommer vidare. Men om något i framtiden skulle dyka upp, om nya bevis framkommer eller om gärningsmannen t.o.m. erkänner, MÅSTE rättsväsendet ha möjlighet och befogenhet att straffa.

Fokus skriver glädjande nog att:

En utredning pågår just nu om att slopa preskriptionstiden för grova brott: mord, dråp, terroristbrott som begås genom mord eller dråp och för grovt folkrättsbrott.

I nuvarande form ska den slopade preskriptionstiden inte gälla retroaktivt, utan endast omfatta nya brott.

Låt oss se var utredningen landar. Jag vill dock att preskriptionstiden SKA gälla retroaktivt. Normalt sett är det inte tillrådligt att göra lagändringar retroaktiva, men eftersom brotten som begicks bakåt i tiden även då var olagliga (annars vore de ju inte brott) är det inte omoraliskt att göra preskriptionstiden retroaktiv. Brottslingarna visste om att det var brottsligt när de begick sina handlingar – det är den springande punkten.

Avskaffandet av preskriptionstiden med retroaktiv verkan är något jag ska verka för i Sverigedemokraternas kriminalpolitiska grupp som jag deltar i.