”Svenskar vill inte bo i invandrarområden”

För de som missat; svenskar vill inte bo i invandrarområden:

Matz Dahlberg vid institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, vid Uppsala universitet har studerat vad som händer med majoritetsbefolkningen i ett bostadsområde när andelen invandrare ökar.

– Det vi kan se är ett väldigt påtagligt undvikandemönster. Svenskar undviker att flytta till invandrartäta områden.

Per Strömblad vid Linnéuniversitetet har forskat om hur tilliten till andra människor påverkas i invandrartäta områden.

– Oavsett andra resurser som utbildning och ekonomi tenderar personer att ha en lägre social tillit om de bor i ett invandrartätt område.

Samtidigt hyllar Sjuklövern och PK-media mångkulturen som de själva inte bor i.

Finns en lösning. SD 2014.