Anförande och debatt om invandringspolitiken, 16 oktober 2013

Först hade jag ett replikskifte mot Emma Henriksson efter hennes anförande. Lyssna klart på hela klippet då jag säger något viktigt på slutet där 🙂

 

Efter det hade jag mitt anförande med efterföljande debatt:

 

”EU:s makt växer”

Som sagt:

Allt fler förslag från regeringen handlar om att anpassa Sverige till EU:s regler. Samtidigt har EU-parlamentet fått ännu mer makt över besluten.

Under de senaste åren har andelen propositioner som är en direkt följd av politiska beslut inom EU:s institutioner ökat. Det visar Riksdag & Departements granskning av drygt 1 300 förslag som regeringarna har lagt fram sedan 2005.

Under 2012 uppgick andelen regeringsförslag som har sitt ursprung inom EU-maskineriet till 56 stycken, drygt 43 procent av alla propositioner.

Det ska jämföras med drygt 28 procent 2010. Även sett över en längre period, från 2005 till 2012, är ökningen runt 15 procentenheter.

EU ut ur Sverige tack.