Det muslimska slaveriet

Tidigare artikel jag skrivit, här i repris:

———————————

Slaveriet som praktiserades av Europa och USA är väl känt och är samtidigt ett av fundamenten i vänsterns inställning om västerlandet som dåligt och ont. Den perioden symboliserar för vänstern mer än något annat hur omoraliskt och inhumant det kapitalistiska västerlandet är. Slaveriet har dock avskaffats. Det var dessutom kristna i England och USA som gick i framkanten för slaveriets avskaffande.

Vad som sällan eller aldrig framkommer är dock det slaveri som pågått under längre tid och varit mer utbrett än det västerländska slaveriet. Det praktiseras dessutom till denna dag. Vad talar jag då om? Jo, det handlar om det muslimska slaveriet.

Från Muhammeds dagar då han krigade och erövrade tills idag har muslimer tagit icke-muslimer och även afrikanska muslimer som slavar. De praktiserade slaveri långt innan Väst skickade skepp till Afrika och när den tiden väl kom var det ofta en muslimsk slavhandlare som erbjöd färdiga slavar. Skickades de inte till Väst så hamnade de i Mellanöstern – förslavade av araberna.

Islams heliga texter accepterar explicit och implicit slaveri i flera suror och hadither. Muhammed själv tog många slavar, främst kvinnor, som krigsbyte.

Koranen, haditherna och slaveri

Sura (33:50)”O Prophet! We have made lawful to thee thy wives to whom thou hast paid their dowers; and those (slaves) whom thy right hand possesses out of the prisoners of war whom Allah has assigned to thee”.

Begreppet “right hand possesses” syftar till krigsfångar, eller i ett vidare begrepp till slavar. Begreppet ska enligt utsaga förekomma 14 gånger i Koranen.

En annan vers i Koranen föreskriver att människor inte är värda lika mycket, utan det görs åtskillnad på fria, slavar och såklart även på kvinnor. Läs mer