Tio år senare – samma problem under S som under A; Malmöbor flyr invandringen

Uppdaterad nedan!

Jag är inte förvånad men antar att jag får påminna vissa andra om hur fantastiskt Malmö är. Den 11 april 2010 skrev jag om en undersökning från Malmö som var ända från år 2001, Malmöbor flyttar bort från invandrarna:

Invandringens inverkan på Malmö är ett lika starkt skäl som olika boendefaktorer till att allt fler Malmöbor flyttar till kranskommunerna. Kriminaliteten är det vanligaste skälet till att många lämnar Malmö.

Den bilden ger de personliga kommentarer som nära sjuhundra utflyttade Malmöbor har givit i en enkät gjord av Malmö kommun. ”Att invandrarna ökat så kraftigt är en av anledningarna till flytten. Vi känner otrygghet i Malmö”, är en typisk kommentar.

Det är en stor spännvidd på de utflyttades åsikter om invandrare. En del är direkt främlingsfientliga:

”Det bor bara gangstrar och /eller utlänningar i Malmö”. Andra berättar om mer personliga dåliga erfarenheter av invandrare och om rädsla för att deras barn ska drabbas av det mångkulturella Malmö på olika sätt.

Av svaren framgår att utflyttarna inte känner igen sig i Malmö: ”Utan att vara rasist så börjar man som svensk känna sig som en minoritet”, är en återkommande kommentar.

Detta var alltså Malmös situation år 2001. Hur ser det ut idag? Någon som vågar sig på en gissning?

City skriver:

Malmöbon John Roslund hör nästa dagligen bekanta säga att de vill flytta från stan. Snacket har accelererat de senaste veckorna. Mest bland småbarnsfamiljer.

Malmös befolkning ökar. Det har den gjort sedan mitten av 1980-talet. Men takten slog av i fjol. Bland annat eftersom drygt 18 000 Malmöbor styrde flyttlasset bortom kommungränsen, enligt preliminära siffror.

Varför rekordmånga lämnar staden kan inte sägas säkert – men statistiken visar att andelen föräldrar med barn som inte hunnit börja skolan ökar. Tidigare studier visar att trygghet är det flyttskäl som flest anger.

Den politik som Socialdemokraterna förde under lång tid har Alliansen kört vidare på. Samma problem som under S har vi under A. Det är inte speciellt konstigt. Alliansen bedriver samma slappa kriminalpolitik med några få undantag. Dessutom för de än ännu mer oansvarig invandringspolitik än vad Socialdemokraterna gjorde.

Därmed inte konstigt att utflyttningen av svenska barnfamiljer i Malmö pågår fortfarande, tio år efter att Sydsvenskan skrev om det.

uppdatering:Läs vad utflyttarna svarade i enkäten