Debattartikel på SVT om nämndemän, SD och de andras hyckleri

”SD-nämndemän dömer inte fel”

”Paradoxalt nog har debatterna om nämndemännens opartiskhet och objektivitet dragit fram ett annat problem inom svensk rättskipning: att höga företrädare för vårt juristskrå uppenbarligen hemfaller åt politisk aktivism och subjektiva bedömningar om vilka åsikter som är ”rätt” att ha”, skriver Kent Ekeroth.

Jag kommenterar den uppkomna debatten som Sveriges försvarsförmåga

Jag kommenterar Sjukklöverns plötsliga iver att vara försvarsvänliga, när samtliga av dem under decennier medverkat till att montera ner vårt försvar. Svensk media är som vanligt partiska och vill ogärna visa att SD hela tiden har varit konsekventa i vår ambition att stärka försvaret, vilket vi också visat i våra budgetar och policydokument.

SD2014 – för ett försvarsvänligt Sverige.

Kommentar ang. SVT:s EU-debatt 23 februari

Jag kommenterar debatten mellan Kristina Winberg (SD) och Marit Paulsen (FP) i SVT Agenda den 23 februari 2014:

Kommenterad debatt mellan Ekeroth (SD) och Billström (M) om bl a syrisk invandring

Här är hela den kommenterade debatten (6 min):

Här nedan ser du ett stycke utklipp som specifikt handlar om omfattningen av den svenska invandringen.

Uppdaterad:

1) Frågan till Billström om han accepterar 22 miljoner syrier hit är hypotetisk såklart, men frågan ställdes för att utröna Billströms inställning till invandringen. Med dagens regler som han försvarar säger han implicit att han skulle acceptera hur många invandrare som helst därifrån – eftersom han inte sätter någon gräns. Frågan blir därmed relevant för att visa på hans absurda syn på invandringsvolymen – oavsett hur troligt eller inte det är att de kommer hit. Har man lite sunt förnuft förstår man ett sådant resonemang.

2) Siffrorna om återvandring användes för att ge överblick åt återvandrarna. Om det är 40% år 2010 eller 50% år 2012 är av mindre betydelse i sammanhanget. Det intressanta är som sagt vilka grupper som återvänder och då utgick jag från RUT:s tabell som sammanställdes för 1990-2000. Finns det någon anledning till att utvandringen skulle ha ändrat karaktär nämnvärt sedan dess? Presentera isåfall uppdaterad sådan statistik.

Jag gick därefter igenom irakierna som återvände och resultatet av den granskningen, som alltså ligger ännu närmare i tiden (2000-2010), är en återvandringsgrad på 8% cirka. Vissa ogillar såklart denna fakta också, då den inte överensstämmer med den bild de försöker förmedla, men det ändrar inte faktumen. Vissa menar att återvandringen gått upp därefter och hänvisar till år 2012; men tittar man på hela den perioden, 2000-2012 är det ändå bara en återvandringsgrad på drygt 10%. Alltså långt ifrån ”väldigt ofta” som Billström sa.

3) Billström tog upp SCB:s statistik över ”invandring”, vilket t.ex. inkluderar Pelle Svensson som exempelvis åker till Australien för att plugga eller jobba något år och folkbokför sig där och sedan återvänder. Är det en rimlig definition på invandring? Inte direkt. Migrationsverket däremot för statistik över uppehållstillstånd, d.v.s. de som ges tillgång till Sverige, vilket är en relevant statistik. De får så att säga ”nycklarna till Sverige”. Den siffran var 111 090 år 2012. So jo, det väller in invandrare över Sverige, och har gjort så under lång tid. Även om man bara tittar på SCB:s siffror, och drar ifrån ”svenskar som återvänder”, blir det ändå runt 83 000 (!) (103′ – 20′) som invandrare som ej är svenska medborgare. Det motsvarar ungefär hela Växjö kommun (eller tex Kristianstad). Det är onekligen massinvandring även men de siffrorna.

Anförande och debatt om invandringspolitiken, 16 oktober 2013

Först hade jag ett replikskifte mot Emma Henriksson efter hennes anförande. Lyssna klart på hela klippet då jag säger något viktigt på slutet där 🙂

 

Efter det hade jag mitt anförande med efterföljande debatt:

 

Polisen tafatt inför den våldsbejakande vänstern

Sydsvenskan uppmärksammar de problem vi har med lundapolisen, som återigen visade sig i lördags efter SDU:s besök vid Lunds domkyrka.

Som jag skrev tidigare kom extremvänstern dit och vi tvingades tillkalla polis. Utanför domkyrkan diskuterade vi med polisen som då rekommenderade oss att upplösa tillställningen då de ej kunde garantera säkerheten, vilket visar på hur polisen ännu en gång kapitulerar inför de fascistiska och våldsbejakande vänsterextremisterna.

I alla fall var vårt besök vid kyrkan över och vi valde att avsluta dagen efter en intressant rundvisning. Jag och två andra gick därefter mot stationen och vid Clemenstorget kom vänstern dit med runt 20 personer i första omgången. När vänstern i vanlig ordning började bråka stoppade jag en förbipasserande polisbil.

Deras agerande därefter kan väl bäst jämföras med hur några soc.tanter försöker rätta till invandrarkriminella – polisens agerande var med andra ord extremt tamt och tafatt. Polisen uppvisade ingen auktoritet överhuvudtaget. Efter lite småsnack med vänsterextremisterna rekommenderade polisen oss återigen att lämna platsen, trots att det var vänsterextremisterna som var aggressorerna. Vi gjorde som polisen bad oss och gick över gatan till Clemenstorget i tron om att polisen, som vid det här laget var där med tre bilar, kunde hantera några fjantiga och limsniffande drägg. Men polisen gjorde inte sitt jobb. Efter 15 meters gång var vi helt plötsligt omringade av dem igen. Jag tittade bakåt och där stod fyra till sex poliser och snackade med EN vänsterextremist – resten hade följt efter oss. Så bra koll och auktoritet hade polisen.

Jag sa till vänsterdräggen att flytta på sig och det blev lite tjafs sedan kom den sävliga lundapolisen dit igen dit. Jag skällde ut dem och sa något i stil med:

Vad fan håller ni på med? Först säger ni till oss att gå härifrån, sen efter 15 meter är vänsterpacket omkring oss igen medan ni står och snackar med någon jävla idiot där borta. Gör ert jobb istället!

Varefter en polis säger något i stil med:

Men vad ska vi göra? Vi är bara några stycken

Jag svarade:

Uppvisa lite jävla auktoritet! Ni har batonger och tårgas; spraya ner dem! Något får ni fan göra.

Varefter jag och de två andra SDU:arna bytte riktning och gick neråt mot stationen igen. Men inte räckte det heller.

En bil var på väg för att hämta upp oss och när vi var på väg att sätta oss var givetvis vänsterpacket på väg igen mot oss men de hann aldrig ikapp bilen denna gång.

Om polisen, fullt medvetna om situationen för SD:are, ändå inte kan utöva polisiär verksamhet och därmed skydda laglydiga medborgare, då måste det rimligen vara upp till en själv att försvara sig och sin rätt att vistas i fred i det offentliga rummet, eller?

Varken jag eller någon annan ska behöva tåla att ta emot spottloskor, sparkar, knuffar eller hot. Om polisen är så mesig att de inte kan visa auktoritet utan istället som en rumpenisse från Ronja Rövardotter fråga ”Varför gör ni på detta viset?”, kan de knappast förvänta sig att man har något förtroende för dem. Deras agerande är patetiskt. Poliser som agerar så bör avskedas inklusive polisledningen och ersättas av några som förstår vad polisen ska göra vilket inkluderar användandet av fysiskt våld mot våldsverkare för att upprätthålla säkerheten för laglydiga medborgare.