Mångfald skadar samhället visar färsk forskning

Det finns mycket forskning som visar på hur ”mångfald” skadar ett samhälle, inte minst är Putnam känd för sin forskning inom detta. Nyligen bekräftades återigen detta förhållande:

Their simulations of more than 20 million virtual “neighborhoods” demonstrate a troubling paradox: that community and diversity may be fundamentally incompatible goals.

After 20 million-plus simulations, the authors found that the same basic answer kept coming back: The more diverse or integrated a neighborhood is, the less socially cohesive it becomes, while the more homogenous or segregated it is, the more socially cohesive.

[..]

He told me that his model essentially predicted that, regardless of size, more segregated areas – be they neighborhoods or cities – will be more cohesive. He added in an email, “Or even, a more segregated earth will be more cohesive, and a less segregated earth will be less cohesive.

Alltså; ju mer ”mångfald” ett samhälle har och ju mer ”integrerat” det  är, desto lägre blir den sociala sammanhållningen. Och tvärtom: ju mer homogent det är och ju mer folk som är lika varandra segregeras från de som skiljer sig, desto större blir sammanhållningen och känslan av gemenskap.

Detta är ingen nyhet för de av oss som insett problemen med det mångkulturella samhället, men borde lära de andra något. Faktisk verklighet går dessutom hand i hand med denna forskning, vilket jag skrivit om tidigare.

‘Svenskar vill inte bo i invandrarområden’

Som jag sagt 1000 gånger – så snart svenskar hamnar i invandrartätaområden (MEA-områden) vill de bort. Det är samma visa nästan varje gång. Ett exempel: Almgården i Malmö. Där lever man ”integrerat” (dvs svenskar och invandrare tillsammans). Resultatet? Högsta valresultatet för SD i landet (33%). Varför? De vill inte bo där.

Malmö 2001: Svenska barnfamiljer flyttar ut på grund av den höga invandringen.

Putnam, den amerikanska statsvetaren och dessutom mångkulturalist kom fram till att med mångkultur minkar det sociala kapitalet, tilliten minskar etc.

Inga nyheter alltså. Ändå blir folk förvånandet när även svensk forskning visar att svenskar inte vill bo i invandrarområden.

Svenskar undviker att flytta till invandrartäta områden. Det visar två studier som presenterades på bostadsmötet i Gävle under torsdagen.

Vi såg att det fanns en brytpunkt när andelen invandrare nådde 5 procent. Då började majoritetsbefolkningen krympa,

Majoritetsbefolkningens barn fick också sämre betyg än i andra områden och ekonomin försämrades.

– Det vi kan se är ett väldigt påtagligt undvikandemönster. Svenskar undviker att flytta till invandrartäta områden.

Per Strömblad vid Linnéuniversitetet har forskat om hur tilliten till andra människor påverkas i invandrartäta områden.

– Oavsett andra resurser som utbildning och ekonomi tenderar personer att ha en lägre social tillit om de bor i ett invandrartätt område.

Detta är alltså för oss icke-PK inget nytt, men resten av de dumsnälla, naiva stackarna blir säkert förvånade.

Samtidigt visar det sig, föga förvånande, att Vänstern är extremt överrepresenterade i media, där MP har egen majoritet på SVT och SR.

SVT:s Agenda  presenterade massmedieprofessorn Kent Asp sin undersökning om journalister partisympatier. Nästan varannan journalist sympatiserade med Miljöpartiet [..]

Av de journalister som uppger sig ha politik och samhälle som arbetsområde i Asps undersökning sympatiserar 80 procent med rödgröna partier, varav 46 procent uppgivet att de föredrar Miljöpartiet.

Journalister är ofta medelklass (Weibull i JMG Granskaren 2001 nr 2-3). Kerstin Ekbergs undersökning om var journalisterna bor bekräftar att journalisters liv och erfarenheter i mycket är annorlunda jämfört med mediekonsumenterna. Hela 42 procent av journalisterna bor i Stockholms län, 19 procent bor i Stockholms innerstad och 9 procent bor på Södermalm (vilket innebär att var femtionde hushåll på Södermalm härbärgerar en journalist).

Ekberg menar att många journalister ratar olika former av förortsboende. Områden där det bor invandrare, villa- eller radhusområden har, enligt Ekberg, få journalister som boende. Hon nämner också att industrisamhället är journalistfria zoner. Ekberg relaterar också journalisternas boende till politik:

”I några delar av landet har jag granskat om det finns ett samband mellan resultaten i politiska val och journalisternas bosättning. Två klara samband verkar finnas: Där miljöpartiet är starkt bor många journalister. Där Sverigedemokraterna har fått många röster bor få journalister.” (Ekberg 2007:41).

Så, verklighetens folk vill inte leva ”integrerat” eller i invandrartäta områden. Våra politiker, SD undantaget, tvingar mångkulturen på folket, media berättar om hur bra och berikande det är, medan de själva bor på tryggt avstånd från problemen de skapat, samtidigt som de pekar finger mot de människor som inte vill ha det längre.

Sjukt hyckleri, vidrigt beteende från demokraturens Sverige.