EU hindrar Sverige från att skydda sig mot dödlig parasit

Jag har tidigare skrivit om hur EU, återigen, lägger sig i nationella angelägenheter till stor skada för i detta fall Sverige: Dvärbandmasken och EU.

Nu vill EU-kommissionen beslutat att hundar och katter inte längre ska behöva avmaskas vid införsel till Sverige, efter att dvärgbandmask upptäcks i vårt land:

Nu när dvärgbandmasken dykt upp i Sverige tillåter inte EU-kommissionen längre kravet på att hundar och katter ska vara avmaskade när dom förs in. Något som man på Statens veterinärmedicinska anstalt tycker är mycket olyckligt.

Att reglerna tas bort tror man kommer innebära att smittan kommer sprida sig fortare än tidigare. Och att hålla den i schack är alla överens om är viktigt, för nu när dvärgbandmasken har kommit går det inte att få bort den.

Dvärgbandmask som kommer in i människokroppen kan leda till följande:

Parasiten smittar som ägg via födan, varefter den penetrerar tarmen och förs med blodet till framför allt lever och lungor. I de smittade organen bildar maskarna karakteristiska vätskefyllda cystor, vilka genom sin tillväxt och följande tryck på omkringliggande vävnad orsakar de första symptomen. Det kan dröja från månader till flera år från smittotillfället till dess att cystorna är stora nog att orsaka symptom. Vätskan i blåsorna innehåller stora mängder maskmaterial, vilket kan framkalla en livshotande anafylaktisk chock om en blåsa skulle spricka.

[…]

En anafylaktisk reaktion, ofta kallad allergisk chock eller allergichock, är en överkänslighetsreaktion som kan vara livshotande. En anafylaktisk chock orsakas av ett plötsligt frisläppande av substanser från cellerna ut i blodet och vävnaderna. De frisläppta substanserna, främst histamin, utvidgar blodkärlen och orsakar svullnad i mun och svalg. Blodtrycket faller på grund av att blodkärlen utvidgas och buksmärtor kan uppstå. Yrsel, svimning och chock kan följa och patienten förlorar medvetandet. Då talar man om en anafylaktisk chock eller allergichock.

Jag kommer ta upp denna fråga i riksdagen när den öppnar och kräva att regeringen helt enkelt vägrar att lyda EU. Vad EU nu gör är alltså att snabba på spridningen av denna parasit i Sverige vilket hotar den svenska naturen och människoliv. Att tyst och undergivet gå med detta vansinne är grovt oansvarigt. Jag hoppas att regeringen inser detta men betvivlar det.