Skär ner på kvotflyktingarna också!

Läser i SvD att Sverige tar emot 30 procent av Europas samlade andel av FN:s kvotflyktingar, 1900 st i år.

SD vill som bekant minska asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent men jag vill nu även att vi ska minska antalet kvotflyktingar.

Enligt FN uppgick Europas befolkning till 852 miljoner 2009. Sveriges andel av detta är med andra ord cirka 1 procent. Så istället för att vi tar emot 30 procent av andelen kvotflyktingar som vi enligt SvD gör idag, borde vi alltså ta emot 1 procent, dvs 30 gånger mindre än vad vi gör idag.

Så istället för att ta emot 1900 st i år borde vi enligt vår befolkningsmängd ta emot 60 personer cirka, en minskning med cirka 97 procent.