Mamma upprörd över att ankarbarn för pengar för att gå gratis i svensk skola

DT:

Ensamkommande flyktingbarn har inte någon föräldraförsörjare. Kommunen får statliga medel i syfte att integrera barnen i det svenska samhället. Sommarskola ingår som en del i integrationsplanen för de ungdomar som deltar där.  Ungdomen får då en aktivitetsersättning på 100 kronor per dag.

Läs mammans inlägg i DT.

Laholms kommun lägger 8,55 MKr på att köpa och renovera boende för ”ensamkommande”

Hallandsposten rapporterar:

2012

I januari tecknar Laholm avtal om att tillhandahålla åtta platser från och med den första juni. Men eftersom man har svårt för att hitta lämpliga lokaler skjuts mottagandet upp till hösten.

En fastighet köps i Lilla Tjärby för 4,55 miljoner kronor. Ytterligare 4 miljoner avsätts för renovering.

Tänk om svenska ungdomar (som är ungdomar på riktigt till skillnad från en majoritet av de s.k. ”ensamkommande flyktingbarnen”) också hade fått kommunen att spendera över en miljon kronor på dem varje gång de behövde boende, exklusive såklart de enorma kostnader förknippade med att ha 7 anställda för att passa upp på dem.

Asylbranschen blomstrar med Sjuklöverns goda minne.