Interpellation om EU:s och dvärgbandmasken

Lämnade i förra veckan in en interpellation; Interpellation 2011/12:56:

EU:s regler för införsel av djur

an för över 10 år sedan diskuterades problemet med dvärdbandmasken. År 2001 skrev Norrköpings Tidningar:

För svenska hundar som reser mellan EU-länder gäller krav på avmaskning både före och efter resa in i Sverige.

EU-kommissionen har föreslagit att avmaskning inte längre ska vara obligatorisk. Detta för att underlätta resande med sällskapsdjur.

Tidningen Jakt och Jägare skrev 2010 att:

Båda smittorna finns runt om oss och det fraktas enormt med hundar över landsgränsen. Snart måste dessutom Sverige släppa de hårdare restriktionerna kraven på avmaskning som funnits sedan EU-inträdet. Den fria rörligheten gäller även husdjuren, konstaterar Eva Osterman Lind.”

I augusti i år skrev SVT om ytterligare utveckling på detta område:

Nu när dvärgbandmasken dykt upp i Sverige tillåter inte EU-kommissionen längre kravet på att hundar och katter ska vara avmaskade när dom förs in. Något som man på Statens veterinärmedicinska anstalt tycker är mycket olyckligt.

Att reglerna tas bort tror man kommer innebära att smittan kommer sprida sig fortare än tidigare. Och att hålla den i schack är alla överens om är viktigt, för nu när dvärgbandmasken har kommit går det inte att få bort den.”

Spridning av denna dödliga parasit innebär att svenskar kommer begränsas i tillgång och användandet av vår svenska natur som internationellt sett varit väldigt ren och förskonad från mycket av det som är vanligt i Europa. Till exempel kan bärplockning bli en risk.

EU, som i vanlig ordning lägger sig i där man inte hör hemma, är alltså direkt ansvarig för att den svenska naturen förpestas p.g.a. deras krav på att allt ska kunna forsa in fritt till vårt land.

Att EU vill hindra Sverige från att kontrollera våra gränser och värna om vår natur är inte bara att lägga sig i något som inte borde vara deras sak, utan även direkt förkastligt och farligt.

Jag har följande frågor till miljöministern:

Avser miljöministern verka för att EU:s påbud följs?

Om inte, vad exakt kommer miljöministern att göra åt denna ohållbara situation?

I det fall EU ej hörsammar eventuella åtgärder från miljöministern, kommer miljöministern då att verka för att Sverige helt enkelt vägrar följa EU:s påbud och istället beslutar att införa alla nödvändiga metoder, inklusive avmaskning och andra kontroller vid gräns såväl som innanför gränsen, för att hindra vidare spridning?
Inkom: 2011-10-21
Överlämnad till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C).
Sista svarsdatum: 2011-11-11
Planerad dag för debatt: 2011-11-11

EU hindrar Sverige från att skydda sig mot dödlig parasit

Jag har tidigare skrivit om hur EU, återigen, lägger sig i nationella angelägenheter till stor skada för i detta fall Sverige: Dvärbandmasken och EU.

Nu vill EU-kommissionen beslutat att hundar och katter inte längre ska behöva avmaskas vid införsel till Sverige, efter att dvärgbandmask upptäcks i vårt land:

Nu när dvärgbandmasken dykt upp i Sverige tillåter inte EU-kommissionen längre kravet på att hundar och katter ska vara avmaskade när dom förs in. Något som man på Statens veterinärmedicinska anstalt tycker är mycket olyckligt.

Att reglerna tas bort tror man kommer innebära att smittan kommer sprida sig fortare än tidigare. Och att hålla den i schack är alla överens om är viktigt, för nu när dvärgbandmasken har kommit går det inte att få bort den.

Dvärgbandmask som kommer in i människokroppen kan leda till följande:

Parasiten smittar som ägg via födan, varefter den penetrerar tarmen och förs med blodet till framför allt lever och lungor. I de smittade organen bildar maskarna karakteristiska vätskefyllda cystor, vilka genom sin tillväxt och följande tryck på omkringliggande vävnad orsakar de första symptomen. Det kan dröja från månader till flera år från smittotillfället till dess att cystorna är stora nog att orsaka symptom. Vätskan i blåsorna innehåller stora mängder maskmaterial, vilket kan framkalla en livshotande anafylaktisk chock om en blåsa skulle spricka.

[…]

En anafylaktisk reaktion, ofta kallad allergisk chock eller allergichock, är en överkänslighetsreaktion som kan vara livshotande. En anafylaktisk chock orsakas av ett plötsligt frisläppande av substanser från cellerna ut i blodet och vävnaderna. De frisläppta substanserna, främst histamin, utvidgar blodkärlen och orsakar svullnad i mun och svalg. Blodtrycket faller på grund av att blodkärlen utvidgas och buksmärtor kan uppstå. Yrsel, svimning och chock kan följa och patienten förlorar medvetandet. Då talar man om en anafylaktisk chock eller allergichock.

Jag kommer ta upp denna fråga i riksdagen när den öppnar och kräva att regeringen helt enkelt vägrar att lyda EU. Vad EU nu gör är alltså att snabba på spridningen av denna parasit i Sverige vilket hotar den svenska naturen och människoliv. Att tyst och undergivet gå med detta vansinne är grovt oansvarigt. Jag hoppas att regeringen inser detta men betvivlar det.