Kent Ekeroth (SD) v.s. Billström om Syrien, Migrationsverket och fri invandring

Interpellation mot Billström om Syrien och Migrationsverket

Den 22 oktober blir det debatt mot Billström med anledning av Migrationsverkets vansinniga beslut att ge alla syrier uppehållstillstånd:

Interpellation 2013/14:13

Automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier

den 24 september

Interpellation

2013/14:13 Automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier

av Kent Ekeroth (SD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Den 2  september fick Sverige beskedet att en icke vald tjänsteman på Migrationsverket  beslutat att alla syrier som söker asyl ska få bifall och dessutom att  uppehållstillstånden ska vara permanenta.

Detta beslut  får enorma konsekvenser för Sverige och är inget annat än ett stort avsteg från  den officiella linje som regeringen hållit utåt om att ha en reglerad  invandring.

Jag har  följande frågor till statsrådet Tobias Billström:

Anser Tobias  Billström numera att Sverige inte ska ha en reglerad invandring?  Om nej, varför tar inte statsrådet initiativ till  någon åtgärd med anledning av det beslut som Migrationsverket tagit?

 

Planerad dag för debatt: 2013-10-22

Ålderbestämning övervägs – SD påverkar inte?

I tidningen Riksdag och Departement avslöjas nu att Regeringen ”överväger” att åldertesta de s.k. ”ensamkommande flyktingbarnen”. Vilket sammanträffande, efter att SD som enda parti, satt tryck på dem i flera omgångar.

Förra riksdagsåret ställde jag frågan till Ask (se videon här) där hon gav ett hyfsat luddigt svar. Under senaste motionsperioden som avslutades i oktober la jag även en motion i ämnet, vilken kan läsas här samt nedan:

Det har visat sig att de så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen”, som ökat markant i Sverige på senare tid men även i våra grannländer, i många fall är över 18 år gamla. I Norge visade tandtester från Odontologisk fakultet vid Universitetet i Oslo år 2009 att nio av tio minderåriga i själva verket var över 18 och här i Sverige har Migrationsverket i efterhand skrivit upp åldern i 15 procent av fallen. Danmarks Rättsmedicinska Institut testade år 2010 i sin tur 120 ensamkommande unga män som uppgivit att de var under 18 år. Av de 120 flyttades 71 direkt över till gruppen vuxna asylsökande, och förlorade därmed den gräddfil till asyl som ungdomar under 18 år har även i Danmark. Denna frivilliga ålderstest görs via röntgen av händer och tänder samt en kroppslig besiktning.

Situationen med att ljuga om sin ålder lär inte skilja sig speciellt mycket i Sverige från den i Norge eller Danmark, vilket uppskrivningen av åldrarna som Migrationsverket gjort vittnar om. Detta innebär att behovet av att åldersbestämma de som påstår sig vara barn är stort.

På Migrationsverket i Malmö gör man inte längre några medicinska undersökningar för att avgöra deras ålder. Informatören Fredrik Bengtsson sa följande:

Vi slutade helt med att röntga tänder och handleder för något år sedan eftersom vi tycker det är en osäker metod. Bedömningen har ofta ett åldersspann på två–tre år och då har vi ingen nytta av den. Vi djupintervjuar istället de sökande när vi är osäkra på om de är under arton år. Och vi väljer konsekvent att hellre fria än fälla.”

Men det argumentet håller inte. Genom att röntga tänder och handleder får man som Bengtsson själv erkänner ett ålderspann på 2-3 år, vilket innebär att man i alla fall kan avfärda de som är över 20-21 år gamla från att klassas som barn. Därmed kan fusk undvikas och det bör ligga i allas intresse att systemet beivrar de som försöker missbruka det.

Därför bör Sverige omgående införa ålderbestämning som baseras på vetenskapliga metoder såsom röntgen av tänder, handleder men eventuellt även andra nya metoder som har ännu större tillförlitlighet. Denna åldersbestämning ska omfatta de som påstår sig vara under 18 år eller av andra påstås vara under 18 år, eller som av andra anledningar antas vara under 18 år och därigenom behandlas som om de vore under 18 år och därmed drar nytta av de fördelaktiga regler som gäller för personer under 18 år. Är det helt orimligt att personen i fråga skulle vara över 18 år, som t.ex. ett spädbarn eller barn som extremt tydligt inte uppnått tonåren får undantag från ålderbestämning göras.

Vägrar de att undergå sådan undersökning och därmed väljer att inte samarbeta med myndigheterna ska deras utredning avslås och personen i fråga ut- eller avvisas.

Nu rapporterar alltså R&D följande: Åldersbestämning av asylsökande övervägs

Sverige kan få nya regler för hur man fastställer ålder på ensamkommande asylsökande barn. Socialstyrelsen arbetar med en förändring. Migrationsminister Tobias Billström avvaktar det arbetet innan regelverket kan ändras.

Tidigare i höstas kontaktade Tobias Billström (M) sina nordiska ministerkolleger. Syftet var att kartlägga hur situationen med ensamkommande asylsökande unga ser ut i Norden och hur man går till väga för att bedöma åldern i de fall när id-handlingar saknas.

Den nordiska kartläggningen visar att våra grannländer, till skillnad från Sverige, har lagstiftning som reglerar hur man fastställer åldern i tveksamma fall.

Vi ska arbeta efter att ha ett så likartat system inom Norden som möjligt. Då är det viktigt att vi försöker ena systemen och skapa enhetlighet, säger Tobias Billström.

Ytterligare en skillnad mellan Sverige och övriga Norden är att antalet unga asylsökande unga minskar i våra grannländer medan den ökar i Sverige. Varför det är så har Tobias Billström inget säkert svar på.

– Det kan vara skillnaderna i regelverken. Det kan också vara att vi i Sverige har tagit emot många och att detta blir känt för fler och fler som därför söker sig hit. Information reser snabbt i en global värld.

Vilket sammanträffande att när SD kom in i Riksdagen, när SD ställt regeringen till svars och när SD lagt en motion i ämnet – då börjar det hända saker.

Ska de samtidigt erkänna att massor av ”ensamkommande” som fått uppehållstillstånd i Sverige och även medborgarskap ljög om sin ålder? I sådant fall, borde inte deras medborgarskap eller uppehållsstillstånd dras tillbaka?