Ålderbestämning övervägs – SD påverkar inte?

I tidningen Riksdag och Departement avslöjas nu att Regeringen ”överväger” att åldertesta de s.k. ”ensamkommande flyktingbarnen”. Vilket sammanträffande, efter att SD som enda parti, satt tryck på dem i flera omgångar.

Förra riksdagsåret ställde jag frågan till Ask (se videon här) där hon gav ett hyfsat luddigt svar. Under senaste motionsperioden som avslutades i oktober la jag även en motion i ämnet, vilken kan läsas här samt nedan:

Det har visat sig att de så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen”, som ökat markant i Sverige på senare tid men även i våra grannländer, i många fall är över 18 år gamla. I Norge visade tandtester från Odontologisk fakultet vid Universitetet i Oslo år 2009 att nio av tio minderåriga i själva verket var över 18 och här i Sverige har Migrationsverket i efterhand skrivit upp åldern i 15 procent av fallen. Danmarks Rättsmedicinska Institut testade år 2010 i sin tur 120 ensamkommande unga män som uppgivit att de var under 18 år. Av de 120 flyttades 71 direkt över till gruppen vuxna asylsökande, och förlorade därmed den gräddfil till asyl som ungdomar under 18 år har även i Danmark. Denna frivilliga ålderstest görs via röntgen av händer och tänder samt en kroppslig besiktning.

Situationen med att ljuga om sin ålder lär inte skilja sig speciellt mycket i Sverige från den i Norge eller Danmark, vilket uppskrivningen av åldrarna som Migrationsverket gjort vittnar om. Detta innebär att behovet av att åldersbestämma de som påstår sig vara barn är stort.

På Migrationsverket i Malmö gör man inte längre några medicinska undersökningar för att avgöra deras ålder. Informatören Fredrik Bengtsson sa följande:

Vi slutade helt med att röntga tänder och handleder för något år sedan eftersom vi tycker det är en osäker metod. Bedömningen har ofta ett åldersspann på två–tre år och då har vi ingen nytta av den. Vi djupintervjuar istället de sökande när vi är osäkra på om de är under arton år. Och vi väljer konsekvent att hellre fria än fälla.”

Men det argumentet håller inte. Genom att röntga tänder och handleder får man som Bengtsson själv erkänner ett ålderspann på 2-3 år, vilket innebär att man i alla fall kan avfärda de som är över 20-21 år gamla från att klassas som barn. Därmed kan fusk undvikas och det bör ligga i allas intresse att systemet beivrar de som försöker missbruka det.

Därför bör Sverige omgående införa ålderbestämning som baseras på vetenskapliga metoder såsom röntgen av tänder, handleder men eventuellt även andra nya metoder som har ännu större tillförlitlighet. Denna åldersbestämning ska omfatta de som påstår sig vara under 18 år eller av andra påstås vara under 18 år, eller som av andra anledningar antas vara under 18 år och därigenom behandlas som om de vore under 18 år och därmed drar nytta av de fördelaktiga regler som gäller för personer under 18 år. Är det helt orimligt att personen i fråga skulle vara över 18 år, som t.ex. ett spädbarn eller barn som extremt tydligt inte uppnått tonåren får undantag från ålderbestämning göras.

Vägrar de att undergå sådan undersökning och därmed väljer att inte samarbeta med myndigheterna ska deras utredning avslås och personen i fråga ut- eller avvisas.

Nu rapporterar alltså R&D följande: Åldersbestämning av asylsökande övervägs

Sverige kan få nya regler för hur man fastställer ålder på ensamkommande asylsökande barn. Socialstyrelsen arbetar med en förändring. Migrationsminister Tobias Billström avvaktar det arbetet innan regelverket kan ändras.

Tidigare i höstas kontaktade Tobias Billström (M) sina nordiska ministerkolleger. Syftet var att kartlägga hur situationen med ensamkommande asylsökande unga ser ut i Norden och hur man går till väga för att bedöma åldern i de fall när id-handlingar saknas.

Den nordiska kartläggningen visar att våra grannländer, till skillnad från Sverige, har lagstiftning som reglerar hur man fastställer åldern i tveksamma fall.

Vi ska arbeta efter att ha ett så likartat system inom Norden som möjligt. Då är det viktigt att vi försöker ena systemen och skapa enhetlighet, säger Tobias Billström.

Ytterligare en skillnad mellan Sverige och övriga Norden är att antalet unga asylsökande unga minskar i våra grannländer medan den ökar i Sverige. Varför det är så har Tobias Billström inget säkert svar på.

– Det kan vara skillnaderna i regelverken. Det kan också vara att vi i Sverige har tagit emot många och att detta blir känt för fler och fler som därför söker sig hit. Information reser snabbt i en global värld.

Vilket sammanträffande att när SD kom in i Riksdagen, när SD ställt regeringen till svars och när SD lagt en motion i ämnet – då börjar det hända saker.

Ska de samtidigt erkänna att massor av ”ensamkommande” som fått uppehållstillstånd i Sverige och även medborgarskap ljög om sin ålder? I sådant fall, borde inte deras medborgarskap eller uppehållsstillstånd dras tillbaka?

Regeringen ger SD rätt om ”ensamkommande flyktingbarn”

I våras ställde jag en fråga till regeringen som besvarades av Beatrice Ask:

Nu rapporterar tidningen Riksdag och Departement att Billström vill ha ”enade regler”:

Andelen ensamkommande asylsökande barn fortsätter att öka i Sverige. I våra grannländer är utvecklingen den motsatta. En anledning kan vara att Sverige saknar lagstiftning som reglerar hur man fastställer ålder i tveksamma fall. I övriga Norden är kraven på åldersbestämning tuffare.

– Vi eftersträvar alltid enhetlighet med våra nordiska grannländer, läget blir mer rättssäkert då. Nu försöker vi få en samlad bild av hur rutinerna fungerar i övriga Norden, säger Tobias Billström.

Det var exakt det vi alltså framförde i våras och det är ju positivt att regeringen insett sina fel på detta område. RoD fortsätter:

Sedan den 1 januari i år tillämpar Danmark en lag som kräver att den som uppger sig vara minderårig ska medverka i en åldersundersökning om polisen eller det danska Migrationsverket kräver det.

I Danmark använder man sig av röntgen av handleder och kontroll av tandstatus för att fastställa åldern. År 2009 genomfördes 120 sådana undersökningar i Danmark. I 73 procent av fallen slogs fast att personen i fråga var 18 år eller äldre. Sedan dess har praxis förändrats och i dag får alla fall där någon tvekan finns genomgå en åldersundersökning.

Vad motsvarande för tveksamma fall i Sverige skulle vara är det ingen som vet.
– 73 procent låter mycket, men jag kan tänka mig att siffran kan vara likartad i Sverige. Definitivt är en stor del över 18 år, säger Nevine Mawati, enhetschef vid Migrationsverkets asylprövningsenhet i Malmö.

Det konstaterats även att ”Genomförandet av åldersbestämningar anses ha inverkat på att allt färre lämnar felaktiga uppgifter om sin ålder”, vilket Finlands inrikesminister Päivi Räsänenanger i sitt svar till Billström.

Följden av våra grannländers skarpare rutiner har också lett till att antalet asylsökande utan vårdnadshavare minskat betydligt i Finland. År 2009 var antalet 557, förra året 329 och i slutet av juni i år var antalet 70. Det bevisar att väldigt många helt enkelt försöker lura systemet, precis som jag framhöll till Beatrice Ask.

Jag har för någon dag sedan innan jag ens läste RoD artikel lämnat in en motion till riksdagen där jag yrkar på följande:

att med vetenskapliga metoder åldersbestämma immigranter som vid prövning av uppehållstillståndet vill behandlas eller kommer att bli behandlade som om de vore under 18 år gamla.

att prövningen för uppehållstillståndet för den som vägrar delta i ålderbestämning ska avslutas och personen ska av- eller utvisas med omedelbar verkan.

Det är självfallet så att regeringen aldrig kommer eller vågar erkänna att SD:s hållning i frågan var och är den enda riktiga men faktum kvarstår att när vi framhållit ovanstående innan har vi av och från Alliansen framställts som onda och allt det vanliga. Vi har stått ensamma i frågan. Det återstår att se hur långt Billström väljer att gå, men av artikeln att döma verkar han i alla fall kommit till viss insikt. SD är garanten för att dessa frågor aldrig glöms bort eller ignoreras.