SD begär debatt om ”ensamkommande”

Pressmeddelande:

Under dagen lämnar Sverigedemokraternas gruppledare Björn Söder en begäran till talmannen om att en aktuell debatt i riksdagen ska hållas om ensamkommande minderåriga asylsökande. Björn Söder kommenterar:

– Detta är en mycket aktuell fråga i samhällsdebatten. Denna typ av invandring har ökat mycket kraftigt de senaste åren och Migrationsverket har uttryckt oro för att systemet för mottagande håller på att kollapsa. Vi skulle vilja bredda perspektivet och se på hur utvecklingen har varit i andra länder och hur man hanterar frågan där.

Detta är tredje gången för året som Sverigedemokraterna begär att riksdagen ska hålla aktuella debatter. Tidigare har man föreslagit att aktuella debatter ska hållas om arbetslöshetsförsäkringen samt konkurrensen på bankmarknaden. De gångerna avslogs dock partiets begäran av de andra partierna i samråd med talmannen.

Partiets begäran i sin helhet:

Ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige är en aktuell och mycket omdebatterad fråga. Antalet ensamkommande asylsökande minderåriga har enligt Migrationsverkets statistik…

Jag har tidigare skrivit mycket om denna fråga, bland annat på denna blogg.

Ytterligare en debattartikel om polisutbildningen

Denna gång i SvD som replik på Socialdemokraterna; Etnicitet ska inte styra vem som blir polis:

Att uppdatera polisutbildningen för att försäkra sig om bästa möjliga utbildning i relation till samhällsutvecklingen är naturligt och positivt. Därför är SD också positivt till att utbildningen förlängs och att mer praktik införs samt förslaget från Bengt Svensson om att skapa möjligheter till specialantagning av personer med spetskompetens (Brännpunkt 19/3).

Men med detta sagt är vi samtidigt mycket kritiska till utredningen ”Framtidens polisutbildning” som Morgan Johansson och Elin Lundgrens refererar till i sin debattartikel (Brännpunkt 21/3).

Utredningen föreslår bland annat att kravet på svenskt medborgarskap ska slopas […]

”Ensamkommande barn” går på puben

I Östran avslöjar de som arbetar där vad ankarbarnen egentligen är; vuxna:

Hos oss sköter de sin ekonomi själva och lagar mat själva. De får gå ut och ta en öl på krogen men inte dricka på boendet.

Vilka barn (dvs under 18 år) får gå på puben? Hela ”ensamkommande”-bluffen måste uppmärksammas mer. Utöver att de ljuger om att de är barn, ensamkommande eller flyktingar orsakar de också stora problem där man placerar dem. Se Avpixlat för mer om det.

 

Kostnaden för en s.k. ”ensamkommande”

Affes Statistik-blogg skrev för ett tag sedan om kostnaden för s.k. ”ensamkommande”. Läs om detta här. Den uträkningen är dock baserat på en kostnad på 3000 kr per dygn.

När det nu visar sig att ett ankarbarn kostar 16 000 kr i vissa fall, kan ni själva räkna ut konsekvenserna i relation till Affes uträkning. Hans beräkning går ut på att ett barn kostar 3287 kr per dygn. 16 000 är cirka 5 gånger mer än detta.

Så istället för att 16 personers skatt under ett år  krävs för att betala kostnaden för ett barn i ett år, krävs i Sigtuna cirka 80 personers skatt under ett år…för att betala ETT ankarbarn under ett år.

Rimligt? Inte ens nära.

En jämförelse:

Sveriges kommuner och landsting arbetar med ett projekt om kostnad per brukare. Inom ramen för detta har ett femtiotal kommuner tagit fram kost­nadsuppgifter per dygn inom särskilt boende. Dessa uppgifter visar att kost­nader per dygn i särskilt boende varierar från 1 237 kr till 1 803 kronor. I kostnaderna inkluderas ad­ministration, hälso- och sjukvårdspersonal samt lokaler.

Så, 1 803 kr för en pensionär i ett äldreboende. 16 000 kr för ett ankarbarn.

Det är så denna och tidigare regeringar behandlar svenskar i deras eget land jämfört med ankarbarn. Läs mer om dessa ankarbarn här.

 

Vad håller polisen på med?

Jag vill börja med att konstatera att jag inte är kritisk mot vanliga poliser på fältet utan är medveten om att alla de mer eller mindre galna projekt och satsningar som görs inom polisen är polischefernas fel, och i slutändan de styrande politikerna.

I min debattartikel om polisutbildningen nyligen kritiserade jag får några sådana galenskaper:

  • Ett exempel fick jag nyss höra talas om från Malmö där polisledningen nyligen lanserade ett kvoteringsprojekt som syftar till att få in fler kvinnor till piketen. Det resulterade i att 40 poliser fick ägna en hel dag åt tester för runt 20 kvinnliga aspiranter. Frustrationen bland poliserna över att ägna dagen åt att kvotera in kvinnor i stället för att stoppa våldsvågen i staden har varit påtaglig.
  • 2006 omtextades en polisbil med ordet ”Ayna” på dörren i stället för ”Polis”. Syftet var att ”locka förortskids till polisen”. Ännu mer anmärkningsvärt blev denna kampanj med beaktande av att ”ayna” är en förkortning av det turkiska slangordet ”aynasiz” som syftar på polisen med betydelsen att de inte har någon skam i kroppen.
  • 2007 skickade Polisen ut rekryteringsbrev till ”förortare” för att ”nå killar och tjejer som är uppvuxna och bor i förorten”. I brevet stod det bland annat ”med din erfarenhet och bakgrund som förortare är du oerhört värdefull för oss”.
  • År 2008 sänkte Polisen kraven på språktestet för att få in fler invandrare.
  • Flera gånger har polisen genomfört rekryteringskampanjer i Stockholmsmoskén, år 2009 i samarbete med Islamska Förbundet.
  • 2011 hade polisen sin ”Spira-mångfaldssatsning” som riktade sig till långtidsarbetslösa ungdomar med utomnordisk bakgrund för att ge dem praktik och jobb. Ett slags diskriminering av svenskar.

I dårhuset Sverige fortsätter emellertid denna kafkaliknande situation. Ett färskt exempel är hur något geni på polisen kom på att man ska bekämpa brottsligheten genom att – bjuda på korv:

Till ökända Seved i gangsterstaden Malmö vågar sig inte brevbärarna längre, stadsdelen är det närmaste vi kommer laglöst land i Sverige. Tillsammans med övriga staden utgör situationen facit över en flera decennier lång svenskfientlig, slapp och naiv invandringspolitik. Morden, rånen och överfallen haglar tätt. Då tar den svenska polisen, hårt kritiserad för att inte göra sitt jobb, till sitt hemliga vapen: korv.

För de muslimer som eventuellt tog sig till Sevedsplan på torsdagskvällen, för att avnjuta lite gratis mat på skattebetalarnas bekostnad i sällskap med ett 40-tal poliser, fanns naturligtvis även halalkött att tillgå.

Malmös polismästare Ulf Sempert menar att den festliga tillställningen var ett sätt att “odramatiskt närma sig de boende”.

Ja, det är så dumt att man häpnar. För en gång skull skriver gammelmedia nyktert om det hela.

Så läser jag nyss ett pressmeddelande från polisen i Stockholm; 2 500 poliser tränas i att bemöta unga

Under våren får all yttre personal inom Stockholmspolisen träning i att utveckla bemötandet av ungdomar.

Poliserna som deltar i satsningen ska ha gruppdiskussioner, värderingsövningar och rollspel med ungdomar i de områden de arbetar.

– Många av våra poliser arbetar i områden med utanförskap och stora socioekonomiska problem. I rollspelen byter man roller och konfronterar sina fördomar mot varandra. När människor möts förändras alltid bilderna av varandra, säger länspolismästare Carin Götblad.

Satsningen startade i höstas med en teoribaserad heldag med föreläsningar och diskussioner om ungdomars livssituation och hur de påverkas av bland annat utanförskap, rasism, diskriminering och fientlighet mot islam. Under utbildningens andra del under våren 2012 åker poliserna ut en heldag och träffar skolungdomar i de områden de arbetar.

Alla polismästardistrikt i Stockholms län deltar i satsningen. Bland annat piketpolisen, tunnelbanepolisen, civila spanare och ingripandepatrullerna tillhör de poliser som deltar i utbildningen.

Satsningen ingår i projektet ”Poliser och ungdomar i det mångkulturella samhället” som stöds av den Europeiska socialfonden.

Det är total idioti att gå dessa bråkmakare till mötes genom att låta tvåtusenfemhundra poliser slösa sin tid på att blidka invandrarligister och underkasta sig deras verklighetsbeskrivning. De ägnar dagar år att diskutera ”utanförskap” och ”fientlighet mot islam” – istället för att bekämpa de som begår brott. Ren och skär idioti.

Denna lista kan givetvis göras lång (se t.ex. exemplet från Malmö där poliser ska lära sig arabiska artighetsfraser eller när de inte fick bära hjälm vid vänsterupplopp för att inte ”provocera”).

Frågan som måste ställas; vad i all sin dar håller polisen på med?

Jag är helt övertygad om att de som jobbar på fältet är innerligt trötta på alla politiska korrekta dumheter som ständigt spyr ut från polischefer och politiker. MEd SD:s politik skulle som bekant allt sådant omedelbart tas bort till förmån för en polis som är ute och bekämpar brott.

Debatt: Skriver om polisens PK kvoteringsiver

Ägna i stället energin åt att bekämpa brott

Att ta bort språkprovet och lämplighetsbedömningen i antagningen till polisutbildningen för att ”få fler att söka” är märkligt när man förra året fick 16 065 sökande till 671 platser, skriver Kent Ekeroth (SD).

I utredningen ”Framtidens polisutbildning” från 2008 föreslår utredaren bland annat att kravet på svenskt medborgarskap ska slopas för att påbörja en polisutbildning, att de fysiska kraven ska bort, att de personliga bedömningarna av sökandens lämplighet ska utgå och svenskaprovet ska tas bort. Anledningen till de föreslagna förändringarna är i första taget att ge ”förutsättningar för en bredare antagning till polisutbildningen” och att därmed ge ”förutsättningar för en ökad jämställdhet och en ökad etnisk mångfald inom polisen.”.

Läs och kommentera på gp.se.

Tio år senare – samma problem under S som under A; Malmöbor flyr invandringen

Uppdaterad nedan!

Jag är inte förvånad men antar att jag får påminna vissa andra om hur fantastiskt Malmö är. Den 11 april 2010 skrev jag om en undersökning från Malmö som var ända från år 2001, Malmöbor flyttar bort från invandrarna:

Invandringens inverkan på Malmö är ett lika starkt skäl som olika boendefaktorer till att allt fler Malmöbor flyttar till kranskommunerna. Kriminaliteten är det vanligaste skälet till att många lämnar Malmö.

Den bilden ger de personliga kommentarer som nära sjuhundra utflyttade Malmöbor har givit i en enkät gjord av Malmö kommun. ”Att invandrarna ökat så kraftigt är en av anledningarna till flytten. Vi känner otrygghet i Malmö”, är en typisk kommentar.

Det är en stor spännvidd på de utflyttades åsikter om invandrare. En del är direkt främlingsfientliga:

”Det bor bara gangstrar och /eller utlänningar i Malmö”. Andra berättar om mer personliga dåliga erfarenheter av invandrare och om rädsla för att deras barn ska drabbas av det mångkulturella Malmö på olika sätt.

Av svaren framgår att utflyttarna inte känner igen sig i Malmö: ”Utan att vara rasist så börjar man som svensk känna sig som en minoritet”, är en återkommande kommentar.

Detta var alltså Malmös situation år 2001. Hur ser det ut idag? Någon som vågar sig på en gissning?

City skriver:

Malmöbon John Roslund hör nästa dagligen bekanta säga att de vill flytta från stan. Snacket har accelererat de senaste veckorna. Mest bland småbarnsfamiljer.

Malmös befolkning ökar. Det har den gjort sedan mitten av 1980-talet. Men takten slog av i fjol. Bland annat eftersom drygt 18 000 Malmöbor styrde flyttlasset bortom kommungränsen, enligt preliminära siffror.

Varför rekordmånga lämnar staden kan inte sägas säkert – men statistiken visar att andelen föräldrar med barn som inte hunnit börja skolan ökar. Tidigare studier visar att trygghet är det flyttskäl som flest anger.

Den politik som Socialdemokraterna förde under lång tid har Alliansen kört vidare på. Samma problem som under S har vi under A. Det är inte speciellt konstigt. Alliansen bedriver samma slappa kriminalpolitik med några få undantag. Dessutom för de än ännu mer oansvarig invandringspolitik än vad Socialdemokraterna gjorde.

Därmed inte konstigt att utflyttningen av svenska barnfamiljer i Malmö pågår fortfarande, tio år efter att Sydsvenskan skrev om det.

uppdatering:Läs vad utflyttarna svarade i enkäten