”Svenskar vill inte bo i invandrarområden”

För de som missat; svenskar vill inte bo i invandrarområden:

Matz Dahlberg vid institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, vid Uppsala universitet har studerat vad som händer med majoritetsbefolkningen i ett bostadsområde när andelen invandrare ökar.

– Det vi kan se är ett väldigt påtagligt undvikandemönster. Svenskar undviker att flytta till invandrartäta områden.

Per Strömblad vid Linnéuniversitetet har forskat om hur tilliten till andra människor påverkas i invandrartäta områden.

– Oavsett andra resurser som utbildning och ekonomi tenderar personer att ha en lägre social tillit om de bor i ett invandrartätt område.

Samtidigt hyllar Sjuklövern och PK-media mångkulturen som de själva inte bor i.

Finns en lösning. SD 2014.

Humor: Världens äldsta 14-åring

Kristianstadbladet skriver Snabbaste 14-åringen springer runt Centralskolan. Jag läser artikeln och ser bilden:

Efter att ha googlat på samma namn med en bild som liknar får jag upp följande.

saad alsaudi

Född: 1996-06-10

Är det månne världens äldsta 14-åring? 😉

Med anledning av vår förfrågan om aktuell debatt om de s.k. ”ensamkommande”

Med anledning av SD:s begäran om riksdagsdebatt om så kallade ensamkommande flyktingbarn kanske det kan vara intressant att påminnas om att vi/jag tog upp detta redan förra året:

Min motion från oktober 2011; Åldersbestämning av immigranter:

  • att med vetenskapliga metoder åldersbestämma immigranter som vid prövning av uppehållstillståndet vill behandlas eller kommer att bli behandlade som om de vore under 18 år gamla.
  • att prövningen för uppehållstillståndet för den som vägrar delta i ålderbestämning ska avslutas och personen av- eller utvisas med omedelbar verkan.

Här är min fråga i samma ämne till Ask i januari 2011:

Billström ändrade sig ju sedemera (i alla fall i ord) och ska nu ”harmonisera” reglerna för t.ex. åldersbestämning.

Ensamkommandebluffen: 40 procent av pengarna till 5 procent

Merit Wager:

Jag fick idag information från Riksdagen om att av 3,7 miljarder (3700 miljoner) kronor för mottagning av asylsökande 2012, går 40 procent till endast 5 procent av dem som söker asyl.

40 procent, dvs ca 1,5 miljarder kronor går till kostnader för de faktiska och de påstått minderåriga asylsökande, som beräknas bli ca 3100 i år (källa: Migrationsverket – Aktuellt om… ensamkommande barn och unga mars 2012). Varje ensamkommande påstådd och faktiskt minderårig kostar alltså Sverige ca 478.000 kronor år 2012. Nästan en halv miljon kronor i genomsnitt för var och en av de hitkommande ungdomarna som söker asyl och som alltså inte har – och kanske inte heller får – uppehållstillstånd här.

Eva Bergdahl, 96, som flyttade till sin son i Thailand, har av sitt eget land, Sverige, fråntagits en pension på 4.200 kr i månaden.

SD begär debatt om ”ensamkommande”

Pressmeddelande:

Under dagen lämnar Sverigedemokraternas gruppledare Björn Söder en begäran till talmannen om att en aktuell debatt i riksdagen ska hållas om ensamkommande minderåriga asylsökande. Björn Söder kommenterar:

– Detta är en mycket aktuell fråga i samhällsdebatten. Denna typ av invandring har ökat mycket kraftigt de senaste åren och Migrationsverket har uttryckt oro för att systemet för mottagande håller på att kollapsa. Vi skulle vilja bredda perspektivet och se på hur utvecklingen har varit i andra länder och hur man hanterar frågan där.

Detta är tredje gången för året som Sverigedemokraterna begär att riksdagen ska hålla aktuella debatter. Tidigare har man föreslagit att aktuella debatter ska hållas om arbetslöshetsförsäkringen samt konkurrensen på bankmarknaden. De gångerna avslogs dock partiets begäran av de andra partierna i samråd med talmannen.

Partiets begäran i sin helhet:

Ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige är en aktuell och mycket omdebatterad fråga. Antalet ensamkommande asylsökande minderåriga har enligt Migrationsverkets statistik…

Jag har tidigare skrivit mycket om denna fråga, bland annat på denna blogg.

Ytterligare en debattartikel om polisutbildningen

Denna gång i SvD som replik på Socialdemokraterna; Etnicitet ska inte styra vem som blir polis:

Att uppdatera polisutbildningen för att försäkra sig om bästa möjliga utbildning i relation till samhällsutvecklingen är naturligt och positivt. Därför är SD också positivt till att utbildningen förlängs och att mer praktik införs samt förslaget från Bengt Svensson om att skapa möjligheter till specialantagning av personer med spetskompetens (Brännpunkt 19/3).

Men med detta sagt är vi samtidigt mycket kritiska till utredningen ”Framtidens polisutbildning” som Morgan Johansson och Elin Lundgrens refererar till i sin debattartikel (Brännpunkt 21/3).

Utredningen föreslår bland annat att kravet på svenskt medborgarskap ska slopas […]

”Ensamkommande barn” går på puben

I Östran avslöjar de som arbetar där vad ankarbarnen egentligen är; vuxna:

Hos oss sköter de sin ekonomi själva och lagar mat själva. De får gå ut och ta en öl på krogen men inte dricka på boendet.

Vilka barn (dvs under 18 år) får gå på puben? Hela ”ensamkommande”-bluffen måste uppmärksammas mer. Utöver att de ljuger om att de är barn, ensamkommande eller flyktingar orsakar de också stora problem där man placerar dem. Se Avpixlat för mer om det.

 

Kostnaden för en s.k. ”ensamkommande”

Affes Statistik-blogg skrev för ett tag sedan om kostnaden för s.k. ”ensamkommande”. Läs om detta här. Den uträkningen är dock baserat på en kostnad på 3000 kr per dygn.

När det nu visar sig att ett ankarbarn kostar 16 000 kr i vissa fall, kan ni själva räkna ut konsekvenserna i relation till Affes uträkning. Hans beräkning går ut på att ett barn kostar 3287 kr per dygn. 16 000 är cirka 5 gånger mer än detta.

Så istället för att 16 personers skatt under ett år  krävs för att betala kostnaden för ett barn i ett år, krävs i Sigtuna cirka 80 personers skatt under ett år…för att betala ETT ankarbarn under ett år.

Rimligt? Inte ens nära.

En jämförelse:

Sveriges kommuner och landsting arbetar med ett projekt om kostnad per brukare. Inom ramen för detta har ett femtiotal kommuner tagit fram kost­nadsuppgifter per dygn inom särskilt boende. Dessa uppgifter visar att kost­nader per dygn i särskilt boende varierar från 1 237 kr till 1 803 kronor. I kostnaderna inkluderas ad­ministration, hälso- och sjukvårdspersonal samt lokaler.

Så, 1 803 kr för en pensionär i ett äldreboende. 16 000 kr för ett ankarbarn.

Det är så denna och tidigare regeringar behandlar svenskar i deras eget land jämfört med ankarbarn. Läs mer om dessa ankarbarn här.

 

Vad håller polisen på med?

Jag vill börja med att konstatera att jag inte är kritisk mot vanliga poliser på fältet utan är medveten om att alla de mer eller mindre galna projekt och satsningar som görs inom polisen är polischefernas fel, och i slutändan de styrande politikerna.

I min debattartikel om polisutbildningen nyligen kritiserade jag får några sådana galenskaper:

  • Ett exempel fick jag nyss höra talas om från Malmö där polisledningen nyligen lanserade ett kvoteringsprojekt som syftar till att få in fler kvinnor till piketen. Det resulterade i att 40 poliser fick ägna en hel dag åt tester för runt 20 kvinnliga aspiranter. Frustrationen bland poliserna över att ägna dagen åt att kvotera in kvinnor i stället för att stoppa våldsvågen i staden har varit påtaglig.
  • 2006 omtextades en polisbil med ordet ”Ayna” på dörren i stället för ”Polis”. Syftet var att ”locka förortskids till polisen”. Ännu mer anmärkningsvärt blev denna kampanj med beaktande av att ”ayna” är en förkortning av det turkiska slangordet ”aynasiz” som syftar på polisen med betydelsen att de inte har någon skam i kroppen.
  • 2007 skickade Polisen ut rekryteringsbrev till ”förortare” för att ”nå killar och tjejer som är uppvuxna och bor i förorten”. I brevet stod det bland annat ”med din erfarenhet och bakgrund som förortare är du oerhört värdefull för oss”.
  • År 2008 sänkte Polisen kraven på språktestet för att få in fler invandrare.
  • Flera gånger har polisen genomfört rekryteringskampanjer i Stockholmsmoskén, år 2009 i samarbete med Islamska Förbundet.
  • 2011 hade polisen sin ”Spira-mångfaldssatsning” som riktade sig till långtidsarbetslösa ungdomar med utomnordisk bakgrund för att ge dem praktik och jobb. Ett slags diskriminering av svenskar.

I dårhuset Sverige fortsätter emellertid denna kafkaliknande situation. Ett färskt exempel är hur något geni på polisen kom på att man ska bekämpa brottsligheten genom att – bjuda på korv:

Till ökända Seved i gangsterstaden Malmö vågar sig inte brevbärarna längre, stadsdelen är det närmaste vi kommer laglöst land i Sverige. Tillsammans med övriga staden utgör situationen facit över en flera decennier lång svenskfientlig, slapp och naiv invandringspolitik. Morden, rånen och överfallen haglar tätt. Då tar den svenska polisen, hårt kritiserad för att inte göra sitt jobb, till sitt hemliga vapen: korv.

För de muslimer som eventuellt tog sig till Sevedsplan på torsdagskvällen, för att avnjuta lite gratis mat på skattebetalarnas bekostnad i sällskap med ett 40-tal poliser, fanns naturligtvis även halalkött att tillgå.

Malmös polismästare Ulf Sempert menar att den festliga tillställningen var ett sätt att “odramatiskt närma sig de boende”.

Ja, det är så dumt att man häpnar. För en gång skull skriver gammelmedia nyktert om det hela.

Så läser jag nyss ett pressmeddelande från polisen i Stockholm; 2 500 poliser tränas i att bemöta unga

Under våren får all yttre personal inom Stockholmspolisen träning i att utveckla bemötandet av ungdomar.

Poliserna som deltar i satsningen ska ha gruppdiskussioner, värderingsövningar och rollspel med ungdomar i de områden de arbetar.

– Många av våra poliser arbetar i områden med utanförskap och stora socioekonomiska problem. I rollspelen byter man roller och konfronterar sina fördomar mot varandra. När människor möts förändras alltid bilderna av varandra, säger länspolismästare Carin Götblad.

Satsningen startade i höstas med en teoribaserad heldag med föreläsningar och diskussioner om ungdomars livssituation och hur de påverkas av bland annat utanförskap, rasism, diskriminering och fientlighet mot islam. Under utbildningens andra del under våren 2012 åker poliserna ut en heldag och träffar skolungdomar i de områden de arbetar.

Alla polismästardistrikt i Stockholms län deltar i satsningen. Bland annat piketpolisen, tunnelbanepolisen, civila spanare och ingripandepatrullerna tillhör de poliser som deltar i utbildningen.

Satsningen ingår i projektet ”Poliser och ungdomar i det mångkulturella samhället” som stöds av den Europeiska socialfonden.

Det är total idioti att gå dessa bråkmakare till mötes genom att låta tvåtusenfemhundra poliser slösa sin tid på att blidka invandrarligister och underkasta sig deras verklighetsbeskrivning. De ägnar dagar år att diskutera ”utanförskap” och ”fientlighet mot islam” – istället för att bekämpa de som begår brott. Ren och skär idioti.

Denna lista kan givetvis göras lång (se t.ex. exemplet från Malmö där poliser ska lära sig arabiska artighetsfraser eller när de inte fick bära hjälm vid vänsterupplopp för att inte ”provocera”).

Frågan som måste ställas; vad i all sin dar håller polisen på med?

Jag är helt övertygad om att de som jobbar på fältet är innerligt trötta på alla politiska korrekta dumheter som ständigt spyr ut från polischefer och politiker. MEd SD:s politik skulle som bekant allt sådant omedelbart tas bort till förmån för en polis som är ute och bekämpar brott.

Debatt: Skriver om polisens PK kvoteringsiver

Ägna i stället energin åt att bekämpa brott

Att ta bort språkprovet och lämplighetsbedömningen i antagningen till polisutbildningen för att ”få fler att söka” är märkligt när man förra året fick 16 065 sökande till 671 platser, skriver Kent Ekeroth (SD).

I utredningen ”Framtidens polisutbildning” från 2008 föreslår utredaren bland annat att kravet på svenskt medborgarskap ska slopas för att påbörja en polisutbildning, att de fysiska kraven ska bort, att de personliga bedömningarna av sökandens lämplighet ska utgå och svenskaprovet ska tas bort. Anledningen till de föreslagna förändringarna är i första taget att ge ”förutsättningar för en bredare antagning till polisutbildningen” och att därmed ge ”förutsättningar för en ökad jämställdhet och en ökad etnisk mångfald inom polisen.”.

Läs och kommentera på gp.se.