Replik: Jag svarar Tavakoli i DN Kultur

 

DN Kultur:

Jag har medvetet valt att avvakta med svar på ditt brev. Alla turerna kring detta förbryllade mig och gjorde att jag ville avvakta. Först trycker DN 10.000 tecken av ditt brev och följer upp med en nyhetsartikel. Expressen publicerar dagarna efter samma brev och sedan får du också skriva ett långt svar på ditt eget brev. Jag tror aldrig något liknande tidigare skett i svensk press.

[..]

Du försöker ge sken av att vara representativ för den invandring som i dag sker till Sverige fastän du kommer från en liten, högutbildad, sekulär grupp från Iran. Sanningen ser helt annorlunda ut gällande den invandring Sverige utsätts för i dag, där många av de nyanlända över huvud taget aldrig gått i skolan. Förstår du inte att man kan ha farhågor för att de värderingar som burit upp vårt samhälle kommer att förändras i kölvattnet av en stor invandring med väsenskilda värde- och moralsystem?

Läs hela på DN Kultur.

”Det typiskt svenska kan gå förlorat med för mycket invandring”

Lyssna på en tysk i Sverige som funderar på att köpa sommarstuga här. 00.51 in i klippet kan ni se inslaget.

Han ser helst att han får svenskar som grannar. För mycket invandring kan göra att det ”typiskt svenska kan gå förlorat” menar tysken.

Verkar bara vara PK-svenskar som inte fattat det.

 

Nu ska äldreboende anpassas efter invandrares kulturer

Vansinnet fortsätter i oförminskad styrka:

Nya regler utreds Bara åtta av Sveriges kommuner ger äldre rätt att välja äldreboende anpassat efter språkliga och kulturella skillnader.

Ja vad hemskt. ”Bara” åtta har valt att anpassa sig efter de kulturer som invandrat. Verkligen hemskt.

‘Svenskar vill inte bo i invandrarområden’

Som jag sagt 1000 gånger – så snart svenskar hamnar i invandrartätaområden (MEA-områden) vill de bort. Det är samma visa nästan varje gång. Ett exempel: Almgården i Malmö. Där lever man ”integrerat” (dvs svenskar och invandrare tillsammans). Resultatet? Högsta valresultatet för SD i landet (33%). Varför? De vill inte bo där.

Malmö 2001: Svenska barnfamiljer flyttar ut på grund av den höga invandringen.

Putnam, den amerikanska statsvetaren och dessutom mångkulturalist kom fram till att med mångkultur minkar det sociala kapitalet, tilliten minskar etc.

Inga nyheter alltså. Ändå blir folk förvånandet när även svensk forskning visar att svenskar inte vill bo i invandrarområden.

Svenskar undviker att flytta till invandrartäta områden. Det visar två studier som presenterades på bostadsmötet i Gävle under torsdagen.

Vi såg att det fanns en brytpunkt när andelen invandrare nådde 5 procent. Då började majoritetsbefolkningen krympa,

Majoritetsbefolkningens barn fick också sämre betyg än i andra områden och ekonomin försämrades.

– Det vi kan se är ett väldigt påtagligt undvikandemönster. Svenskar undviker att flytta till invandrartäta områden.

Per Strömblad vid Linnéuniversitetet har forskat om hur tilliten till andra människor påverkas i invandrartäta områden.

– Oavsett andra resurser som utbildning och ekonomi tenderar personer att ha en lägre social tillit om de bor i ett invandrartätt område.

Detta är alltså för oss icke-PK inget nytt, men resten av de dumsnälla, naiva stackarna blir säkert förvånade.

Samtidigt visar det sig, föga förvånande, att Vänstern är extremt överrepresenterade i media, där MP har egen majoritet på SVT och SR.

SVT:s Agenda  presenterade massmedieprofessorn Kent Asp sin undersökning om journalister partisympatier. Nästan varannan journalist sympatiserade med Miljöpartiet [..]

Av de journalister som uppger sig ha politik och samhälle som arbetsområde i Asps undersökning sympatiserar 80 procent med rödgröna partier, varav 46 procent uppgivet att de föredrar Miljöpartiet.

Journalister är ofta medelklass (Weibull i JMG Granskaren 2001 nr 2-3). Kerstin Ekbergs undersökning om var journalisterna bor bekräftar att journalisters liv och erfarenheter i mycket är annorlunda jämfört med mediekonsumenterna. Hela 42 procent av journalisterna bor i Stockholms län, 19 procent bor i Stockholms innerstad och 9 procent bor på Södermalm (vilket innebär att var femtionde hushåll på Södermalm härbärgerar en journalist).

Ekberg menar att många journalister ratar olika former av förortsboende. Områden där det bor invandrare, villa- eller radhusområden har, enligt Ekberg, få journalister som boende. Hon nämner också att industrisamhället är journalistfria zoner. Ekberg relaterar också journalisternas boende till politik:

”I några delar av landet har jag granskat om det finns ett samband mellan resultaten i politiska val och journalisternas bosättning. Två klara samband verkar finnas: Där miljöpartiet är starkt bor många journalister. Där Sverigedemokraterna har fått många röster bor få journalister.” (Ekberg 2007:41).

Så, verklighetens folk vill inte leva ”integrerat” eller i invandrartäta områden. Våra politiker, SD undantaget, tvingar mångkulturen på folket, media berättar om hur bra och berikande det är, medan de själva bor på tryggt avstånd från problemen de skapat, samtidigt som de pekar finger mot de människor som inte vill ha det längre.

Sjukt hyckleri, vidrigt beteende från demokraturens Sverige.