Debattartikel på SVT om nämndemän, SD och de andras hyckleri

”SD-nämndemän dömer inte fel”

”Paradoxalt nog har debatterna om nämndemännens opartiskhet och objektivitet dragit fram ett annat problem inom svensk rättskipning: att höga företrädare för vårt juristskrå uppenbarligen hemfaller åt politisk aktivism och subjektiva bedömningar om vilka åsikter som är ”rätt” att ha”, skriver Kent Ekeroth.

Mörkrädd polis?

Fick detta mail nyligen:

Hej, Jag läste din artikel om polisens kvotering på Avpixlat. Jag vill ge dig två autentiska exempel som jag har fått veta av min särbo som är polis [..] sedan [många år];

1. Två kvinnliga ordningspoliser är ute på jobb och ska omhänderta en stökig knarkare men de klarar inte av att få honom med sig. Då åker kvinnorna tillbaka till stationen och skriver en anmälan. Vad händer? Två manliga poliser får åka till platsen och ta med sig knarkaren. Att som manlig polis ifrågasätta att kvinnliga poliser inte klarar samma sak som manliga är inte framgångsrikt. Det är förenat med omplacering.

2. En kvinnlig polis kan inte längre jobba som ordningspolis – för att hon är mörkrädd. Hon omplaceras till utredare

Kan inte verifiera detta men har hört liknande saker innan.

Registrer verkar inte vara olagligt

Föga förvånande visade sig drevet högst troligen ha fel. Det är iaf den slutsats åklagaren gör:

– Som det ser ut är det ett register som faller under polisdatalagen. Brottet det sannolikt är fråga om är då tjänstefel.

Alltså, det stora drevet hade fel, som så ofta. När det nu istället på sin höjd är frågan om tjänstefel minskar denna frågan betydligt i tyngd. Säkert inte vad drevet hade önskat, men inte heller förvånande.

Läs i övrigt även dessa inlägg i debatten:

Vilket polisväsende vill vi ha

Polisen gör inget fel

Gör om systemet för pass

SYdsvenskan skriver om något vi sett ett bra tag nu, fusk och handel med svenska pass:

Att få ett nytt pass är alldeles för enkelt, tycker gränspolisen i Skåne.

Många tros förlustanmäla sina pass systematiskt för att sedan kvittera ut nya. Därefter misstänks passen användas för människosmuggling.
Jag och Sverigedemokraterna har såklart redan sett detta och förutsett denna situation. Därför la jag redan i höstas följande lagförslag till riksdagen:
att åtgärder omedelbart ska vidtas för att förhindra missbruk av och handel med svenska passhandlingar.
I vårt land finns det personer som systematiskt uppger att de förlorat sina pass för att gång på gång få nya utfärdade som de sedan kan sälja på den svarta marknaden. I en medieframställning om illegal handel med pass berättar Leif Fransson, biträdande chef på gränspolisen i Malmö, att det finns exempel på personer som ”tappat” sitt pass en gång i månaden. Vidare berättas om själva handelsförfarandet. Först säljs ett pass för omkring 10 000 på den svarta marknaden. Sedan används det till illegala resor. Därefter begär den ursprungliga passinnehavaren att få ett nytt pass utfärdat och proceduren upprepas.1
Alldeles oavsett hur den bästa tekniska lösningen ser ut är det av största vikt att åtgärder vidtas omedelbart för att denna svarta handel med svenska passhandlingar ska förhindras. Jag vill därför att regeringen skyndsamt återkommer med förslag om detta.
Motionen har ännu ej behandlats, men vi kan väl gissa att Sjuklövern även kommer rösta ner detta förslag.

Tidigare överåklagare går på min linje om hårdare straff

SvD

Sven-Erik Alhem vill därför att den nuvarande lagen skrivs om så att det blir möjligt för landets domstolar att döma ut hårdare straff än ungdomsvård.

– Man behöver se över lagen på något sätt så att det finns en längre tids möjlighet att utbilda och frihetsberöva ungdomar, som en strängare variant av sluten ungdomsvård. I det här fallet hade jag velat se minst fyra års frihetsberövande.

Var har vi hört detta innan? Jo just det – det är precis det jag sagt i åratal nu. Se nedan för lite av vad jag gjort i Riksdagen och utanför angående detta:

”Straffmyndiga ungdomar måste kunna dömas som vuxna”

Reformerade straff för unga förövare

Debatt mot Beatrice Ask angående detta:

SD rätt om tiggeri

När jag la min motion om tiggeri blev det visst rabalder och jag debatterade även frågan i svenska media (se här).

Sedemera insåg vissa andra partier att SD nog har rätt i frågan och la då ett modifierat förslag av SD:s, om att förbjuda organiserat tiggeri. De menade att det är det som är det farliga, att utnyttja stackars tiggare. Naivt så det förslår såklart.

 på så sätt vill motverka att utsatta människor förs till Sverige för att utnyttjas av kringresande kriminell. ”Slaveri”, säger Johan Linander, rättspolitisk talesperson.

Jaha. Men Socialstyrelsen säger följande:

 Men att det skulle röra sig om organiserat tiggande är inget som myndigheten känner igen.

– Det är inte något som vi har stött på i arbetet med kartläggningen. Vi har haft tät kontakt med verksamheter som möter den här gruppen. De allra, allra flesta säger att det inte finns något som tyder på att det ligger någon organisation bakom, säger Birgitta Hedlund Kenttä.

Sedär.

Sammanställning av förslag som allianspartierna tagit efter

Uppdatering 2013-05-30

Moderaterna/Alliansen kopierar SD:s förslag om skärpa straff för narkotikabrott. Vi la det förslaget redan första året – Alliansen har ej varit pigga på det – tills nu. SD visar vägen – igen.

Också; Utdrag ur belastningsregister för barn- och ungdomsledare. Detta har SD föreslagit och förslaget behandlades igår, 29 maj. SD var det enda parti som ville ha detta, se här.

Uppdatering 2013-03-24

KD kopierar SD:s förslag om att kriminalisera rymningar

Uppdatering 2013-02-20:

Det går snabbt nu. Allianspartiernas till synes kopiering av SD:s politik rasar vidare. Observera att det är snack – inte handling. Senaste exemplet är när FP kräver hårdare straff. Vad känner vi igen det från? Just det ja, de förslag jag lagt fram tre år i rad som FP varje år sagt nej till och dessutom argumenterat emot:

Motioner från 2010 (direkt när vi kom in i Riksdagen):

2010/11:Ju422 Kraftiga straffskärpningar för våldsbrott

2010/11:Ju423 Slopande av 2/3-frigivning för våldsbrott

Motioner från 2011:

2011/12:Ju388 Kraftiga skärpningar av straff för våldsbrott

2011/12:Ju379 Reformerade straff för unga förövare

2011/12:Ju401 Ta bort 2/3-frigivning för våldsbrott

Motioner från 2012:

2012/13:Ju308 Straffskärpningar för våldsbrott

Etc.

Någon som vill gissa hur FP ställde sig till dessa förslag? Just det:

38. Straffskärpningar för brott mot liv och hälsa

Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju422 yrkande 1.

Reservation 24 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 20
M 93 0 0 14
MP 21 0 0 4
FP 20 0 0 4
C 20 0 0 3
SD 0 19 0 1
V 16 0 0 3
KD 15 0 0 4
Totalt 277 19 0 53

Notera här att ett ”JA” betyder ett nej till vårt förslag, och vårt ”NEJ” betyder alltså ett ja till vårt förslag. FP röstade alltså nej till skärpta straff.

I debatten anförde jag följande:

Herr talman! Rörande det straffrättsliga området har SD lagt fram förslag om införande av riktiga livstidsstraff, generella straffskärpningar för brott mot liv och hälsa samt borttagande av den så kallade mängdrabatten. Dessa har inte hörsammats av de andra partierna, som uppenbarligen anser att de straff vi i dag har för våldsbrott är tillfredsställande och att den så kallade mängdrabatten för brott är försvarlig. Men det är väl heller ingen nyhet att SD har en annan syn på brott och straff än övriga partier i den här församlingen.

Vad sa FP? Se replikskiftet som följde efter FP:s anförande den 2 februari 2011 (protokollet kan läsas här):

Alltså, den 2 februari 2011 ville FP:

1. inte skärpa straffen

2. inte ta bort rabatterna

Men så när SD placerar sig över 10% i opinionsmätningarna låter det såhär: FP kräver hårdare straff

Uppdatering 2013-02-19:

Nu går Regeringen ut med ytterligare ett förslag som SD drivit aktivt; kronvittnessystem.

Läs exempelvis min och Jimmies debattartikel från 2011 här. Vår motion om DIKO-lagstiftning mot organiserad brottslighet.

I denna debatt i Riksdagens kammare argumenterade jag även för just ett kronvittnessystem (04.35 in i klippet):

————————

Saker händer verkligen. Idag ser vi ett exempel på Thomas Gür skriver om att vi bör ha längre straff i Sverige. Fantastiskt. Något SD sagt under LÅNG tid och något jag tagit upp till debatt och lagt motioner om tre år i rad i Riksdagen.

Häromdagen gick en av AB:s skribenter (en av deras sämsta och värsta) ut och samma sak (men får det givetvis att låta som att han kommer med något nytt, vilket såklart inte är fallet).

SD påverkar onekligen även om andra inte vill erkänna. Här är en lista på saker som folk nu börjar ta efter, som SD drivit långe och hårt (har skrivit tidigare om detta men vill sammanfatta):

Invandring:

Anhöriginvandringen

Viseringsfriheten

”Ensamkommande”-bluffen

M-politiker kritiserar invandringspolitiken

Kriminalpolitiken:

Tiggeri (även här)

Villkorlig frigivning

Ungdomsrabatt

Brottsoffergaranti (se även här)

Hårdare straff (folkpartiet går emot sig självt)

+ då allt fler röster som ansluter sig till SD:S linje om hårdare straff, nu senate Gür och tomten på Aftonbladet bland andra.

Jag är helt övertygad om att utan SD hade vi inte sett allt detta. Moderaterna inser att SD:s politik drar röster för att folk förstår att vi är dels partier för lag och ordning och dels för en ansvarsfull invandringspolitik. Liksom Folkpartiet raggade röster 2002 genom ”språktest”-utspelet, försöker Moderaterna nu ragga röster genom att ge sken av att bli tuffare mot brottsligheten. Men liksom FP är detta bara tomma ord för att ta lite röster dessvärre.

Vad har jag glömt i listan ovan? Säkert många fler förslag som SD drivit och profilerat sig i som andra nu försöker efterapa (snart kommer de t.ex. inse vindkraftens begränsningar som Josef Fransson(Riksdagsledamot SD) tagit upp på agendan).

Kom gärna med tips på vad som saknas i listan ovan.

SD påverkar – glöm inte det.

 

kopiering kopiera triangulera triangulering erkännande sammanställning

Husby: ”Det finns inga ursäkter”

Jag skriver idag på Avpixlat om hur jag ser på Husby samt vilka åtgärder som behövs i både det långa, men framförallt i det korta perspektivet; Det finns inga ursäkter:

I Sverige får alla, till och med de som inte ens har svenskt medborgarskap barnbidrag, etableringsersättning, bostadsbidrag, SFI-bonus och en uppsjö av andra bidrag. Alla får tillgång till Sveriges samlade utbildningssystem, upp till universitetsnivå. Alla har tillgång till skattefinansierade bibliotek, kollektivtransport, dagis och alla får gratis svenskundervisning. Det är till och med så att svenskar diskrimineras på löpande band för att ge jobb åt invandrare; genom kvotering, instegsjobb och enorma resurser som slängs på massinvandringsindustrin. Skolor, badhus och arbetsplatser anpassas för att blidka invandrares krav så att de kan känna sig ”hemma”. Ja, Sverige gör verkligen precis allt, in absurdum till och med.

Läs hela på Avpixlat!

 

Jag debatterar terrorresor med justitieminister Beatrice Ask

Slutreplik till Gajditza om kostnader för SD:s kriminalpolitik

Del 4.2 – kostnaderna för SD:s övriga förslag

1 Inledning och sammanfattning

Jag har som bekant en debatt med Gajditza. Se tidigare inlägg här.

Som vissa kanske sett har jag den debatt om kostnader för kriminalpolitiken:

1) DEt började med att Gajditza hade en rad fantasifulla påståenden

2) Jag besvarade dessa där jag visade att han räknade minst 42 gånger fel

3) Gajditza beslöt sig för att försöka en gång till. Denna gången försökte han ens knappt bemöta mina motargument om riktiga livstidsstraff (RL-straff) men raljerade istället litegrann

4) Nu kommer jag med mitt svar, uppdelat i två delar. I denna del, del 4,1, som ni kan läsa nedan går jag in i detalj och beräknar merkostnaden för RL-straffen. Det visar sig att Gajditza då har trampat ännu mer i klaveret. Se mer nedan. I del 4.2 ska jag ta itu med hans andra påstående om de straffskärpningar SD föreslår.

Detta är alltså del 4.2 och i denna del ska jag gå igenom de övriga, ganska diffusa, påstående som Gajditza framför om kostnaderna för de andra (icke-RL) brotten.

Diskussionen började med att Gajditza påstod ett par saker:

  • SD:s budget för kriminalpolitiken är underfinansierad
  • SD:s kriminalpolitik kostar orimliga mängder pengar

Slutsatsen när alla beräkningar enligt nedanstående nu är gjorda är följande: Gajditza har fel. Nedanstående tabell sammanfattar budgetåren, kostnader och anslagssparande:

Tabellen ovan visar faktiskt på besparingen första året eftersom vi gjort oss av med många utlänningar i våra anstalter samtidigt som våra längre straff inte gett utslag än.

För 2015 och 2016 ökar kostnaderna men totalt sett över budgetperioden kommer kostnadsökningarna för våra hårdare straff vara täckta. Vi ser även en marginal för de ökade kostnader för de förslag jag ej kunnat räkna ut en uppskattning över kostnaden för.

Kontentan blir att SD:s budget inte underfinansierad, dels kostar inte vår kriminalpolitik orimliga mängder pengar.

En kostnadsökning sker, vilket vi aldrig hymlat med, men den är finansierad och sett till nyttan det gör på det kriminalpolitiska området, befogad.

2 Gajditzas ”slutreplik” om RL-straffen

Först ska jag bemöta Gajditzas ”slutreplik” om RL-straffen:

Han skriver:

Ekeroth inleder med att säga ”Gajditza börjar sin replik med att ursäkta sig för att han använt fel siffror.”

Uppenbarligen kan KE inte förstå att det jag skrivit ovan inte är en ursäkt för några siffror. Jag ber om ursäkt för att jag trott på hans retorik…….

Han hävdar alltså att han inte bad om ursäkt för sina siffror. Men detta var vad han skrev (vilket jag citerade i min förra artikel):

Jag bjuder helt enkelt på att det tar något längre tid att nå de nivåer jag sagt i min artikel

Alltså erkänner han att han hade fel. Och han hänvisar även till det som stod i vårt inriktningsprogram, som ursäkt, för att han räknade fel. Ändå försöker Gajditza göra sken av att jag syftade på hans uttryckliga ursäkt, istället för hans uttryckliga erkännanden. Varför försöker han göra det? Jo, han försöker gripa efter halmstrån efter att jag fullständigt sågat hans påstående om RL-straff.

Han skriver sen:

Dessutom tycks Ekeroth ha missat sin egen motion om att livstidsfångar som blivit villkorligt frigivna och som begår något nytt brott, ska återföras till fängelse för att fortsätta avtjäna sin livstidsdom. Med tanke på att han även hävdar att återfallen är 50% så uppstår även här på sikt en betydande kostnad.

 Jag läste samma artikel[1] som Gajditza läst, där de hävdar att 37 procent återfaller i brott men endast nio procent återfaller i våldsbrottslighet.

De som berörs av vår motion är de som ”återfaller i fängelsebelagd brottslighet”, d.v.s. brottslighet av grövre slag. Alla 37 procent skulle med våra regler med andra ord inte återgå till sitt livstidsstraff utan en, utifrån statistiken, mindre andel (nio procent begår nya våldsbrott och fyra procent sexualbrott[2]).

Ser man till skillnaden från de som idag återgår till fängelsestraff skulle förvisso våra regler göra att flera återgick till sina livstidsstraff, men i sammanhanget lär det inte förändra mina tidigare uträkningar nämnvärt, speciellt om det handlar om återfall inom prövoperioden. Dessutom får man ta i beaktande de nya vanliga fängelsestraff som nya brott skulle generera enligt dagens regler. Så en skillnad skulle det bli, men skulle inte nämnvärt förändra mina tidigare uträkningar.

En slutsats man kanske istället kan dra är att längre straff leder till mindre återfall, d.v.s. mindre brottslighet (tvärt emot det Gajditza hävdar).

Vidare:

52 miljarder är, enligt min uppfattning, mycket pengar och att Kent Ekeroth försöker dölja detta, genom att på olika sätt jämföra den med hela statsbudgeten, ändrar inte detta faktum. Ett snitt av KE:s siffra och min innebär en 20%-ig ökning av Kriminalvårdens budget enbart för dessa RL straff.

Konstigt att jag måste påtala detta igen, trots att jag gjorde det i mitt senaste inlägg, men eftersom Gajditza inte verkar ha läst det, får jag väl säga det igen.

Jag förstår att Gajditza efter sin monumentala felberäkning (där han påstod att det kostade 7,3 miljarder kronor per år från första året när det egentligen kostade 0 kr extra första året) vill göra allt för att få kostnaden att låta högre än den är. Det försöker Gajditza göra genom att 1) räkna ihop 44 år i framtiden och 2) försöka undvika jämförelser med ekonomin i stort.

Som jag klargjorde innebär RL-straffen ingen merkostnad de första 10 åren. Ser man till hela perioden på 44 år kommer staten ha gjort av med omkring 59 000 miljarder kronor, där de 52 miljarderna för RL-straffen endast utgör 0,09 procent.

För att få lite perspektiv skulle motsvarande kostnad för en privatperson, med en inkomst på 25 000 kr och löneökning på 2 procent per år, bli i genomsnitt 35 kronor i månaden. Bra försök Gajditza (eller kanske inte).

Vad skriver Gajditza sen? Jo:

Det är mot den bakgrunden också svårt att förstå Ekeroths förtjusning över att den beräkning som gjorts nu och som jag godtar avseende själva sättet att räkna, inte innebär att SD:s budget är underfinansierad år ett.

Här erkänner Gajditza rakt ut att SD:s budget inte är underfinansierad. Han erkänner även (igen) att han räknade fel.

Extra pengar kostar det ja, fast frågan var om det 1) var underfinansierat och 2) orimligt. Gajditza erkände att vi inte var underfinansierade och orimligt framstår det verkligen inte.

Alltså: Gajditza hade jättefel när han påstod det han påstod om SD.

3 Kostnader för övriga förslag

Läs resten av artikeln genom att klicka länken nedan!

Läs mer