Venstre i Danmark säger till invandrare att flytta hem

Lite annorlunda mot Sverige:

Venstres integrationsordfører, Inger Støjberg, langer mandag i Kroniken i Politiken hårdt ud efter de muslimer i Danmark, der ”konstant modarbejder, konstant stiller spørgsmålstegn, er utilfredse”.

Hun har en kontant opfordring til muslimer, der nedgør danske værdier:

– Til alle jer. Find et andet sted at leve og bo. Ingen holder på jer eller tvinger jer til at blive. Vi har taget imod jer, og nu er det op til jer at udvise den fornødne respekt for vort samfund og de værdier, det bygger på, skriver hun i Politiken.

SD rätt om tiggeri

När jag la min motion om tiggeri blev det visst rabalder och jag debatterade även frågan i svenska media (se här).

Sedemera insåg vissa andra partier att SD nog har rätt i frågan och la då ett modifierat förslag av SD:s, om att förbjuda organiserat tiggeri. De menade att det är det som är det farliga, att utnyttja stackars tiggare. Naivt så det förslår såklart.

 på så sätt vill motverka att utsatta människor förs till Sverige för att utnyttjas av kringresande kriminell. ”Slaveri”, säger Johan Linander, rättspolitisk talesperson.

Jaha. Men Socialstyrelsen säger följande:

 Men att det skulle röra sig om organiserat tiggande är inget som myndigheten känner igen.

– Det är inte något som vi har stött på i arbetet med kartläggningen. Vi har haft tät kontakt med verksamheter som möter den här gruppen. De allra, allra flesta säger att det inte finns något som tyder på att det ligger någon organisation bakom, säger Birgitta Hedlund Kenttä.

Sedär.

Kulturberikning: ”Stadsdelsgängen värre problem än mc-gängen”

GP:

Stadsdelsgängen i Göteborg är ett större samhällsproblem än Hells Angels och Bandidos. De skrämmer hela bostadsområden till tystnad och utnyttjar lågstadiepojkar i sin verksamhet.

Frågan är dock, ännu en gång, rykande aktuell. Inte minst genom de senaste dygnens polisbevakning av Hammarkullen. Där är det den ena varianten av stadsdelsgäng som styr, den som baseras på släkt- och familjeband.

– Det är fraktioner som kan uppgå till hundratals personer, förklarar Maria Wallin.

Den andra modellen – tydlig i exempelvis Backa – utgår från lokala nätverk bestående av individer som kopplats ihop via den gemensamma uppväxten och skoltiden.

– Det här är sammanslutningar som tar sig inflytande över vanliga människor i sina kvarter genom hot och våld. Kontakter med polisen bestraffas. Dessa män gömmer sig lätt i sitt område och använder befolkningen som ett svårforcerat filter, menar Maria Wallin.

Jag stödjer polisen till 110%

Ni kanske har hunnit läsa om kravallerna i Husby. Sådana händelser sker titt som tätt runt om i våra kulturberikade områden. Detta är bara senaste händelsen.

I vilket fall vill jag bara nämna att jag stödjer polisen till 110% i deras hårda arbete att städa upp i det mångkulturella lyckorike som Sjuklövern skapat i Sverige.

Som i Malmö – engelsmännen flyr mångkulturen

Europe: A Continent in Flight

the following expressed what was by far the majority view:

• “Native Londoners are being driven out because their neighbourhoods are being overrun by cultures that are very different to, and sometimes openly hostile to their own….Politicians continue to sell this country’s future to advance their own political careers.”

• “Labour mis-sold multiculturalism as a pipe dream of diverse, thriving communities enriching each other’s cultures, when in reality it is much, much different.”

• “I challenge any MP (preferably Labour or Lib Dem) to go live in Peckham for a week, without your drivers or bodyguards, and then come back and tell me that multiculturalism is a good thing.”

• “Only this type of BBC/Guardian liberal could put the gloss of ‘success’ and ‘aspiration’ on this story….People are sick of this social experiment. They are voting with their feet.”

Alltså precis som i Malmö:

”Känner mig inte hemma längre. För mycket kriminalitet. För mycket motsättningar mellan olika, svenska och utländska, grupper. Jag upplever Malmö som en osäker plats att bo på.”

”Våldet blev för dominant på Lindängenskolan för att familjen skulle känna sig trygg. På grund av ovanstående plus stor invandrartäthet och för lite resurser blev även själva undervisningen hotad. Även utanför skolan blev det otryggt. Mamma i familjen blev vid ett tillfälle mordhotad av på Posten.”

”Vill inte riskera att hamna på ett serviceboende med merparten av de boende som talade bristfällig svenska.”

”Malmö har blivit ett belägrat ghettoområde…Alla tänker det men ingen får säga det, men faktum kvarstår: invandrarna beter sig som några dj…a svenska semesterfirare.”

”Malmö är i gungning. I vissa delar är det alldeles för mycket folk av icke svensk härkomst. Det känns som om man är utomlands och inte i Sverige när man är/bor i Malmö. Det skapar problem, otrygghet, irritation, rädsla, osäkerhet och orättvisa.”

[…]

Snart i en stad nära dig.

Lite mer om Fölsters rapport

Stefan Fölster, känd för att inte kunna räkna samt inte går att lita på, släppte som vissa vet en ”rapport” nyligen som ska ”bevisa” att invandring inte alls påverkar kommunerna negativt.

Hur går då Fölster detta? Jo, genom att dels ta fram ett antal faktorer som ”speglar situationen i kommunerna” och därefter jämföra det med andelen invandrare, d.v.s. korrelationen därimellan.

I högstadiematte (när man är mellan 13-15 år cirka) får man lära sig om korrelation. I Matteboken.se t.ex. kan man läsa följande:

Viktigt att komma ihåg när man gör korrelationsundersökningar är att bara för att det finns korrelation mellan variablerna man tittar på så behöver det inte finnas ett orsakssammanhang [..]

Vad betyder detta? Jo:

Om vi gör en undersökning där vi jämför hur gammal man blir i förhållande till rikedom så kanske vi får fram att det ser ut att finnas en stark positiv korrelation mellan hur mycket pengar man har och hur gammal man blir, men det skulle också kunna vara tvärtom att ju äldre man blir desto rikare är man eller att det beror på en tredje faktor som har med levnadsstandard att göra och att det är den som i första hand påverkar den beräknade livslängden och inte pengarna på kontot.

Detta kallas på engelska ”spurious regression”:

In statistics, a spurious relationship (or, sometimes, spurious correlation or spurious regression) is a mathematical relationship in which two events or variables have no direct causal connection, yet it may be wrongly inferred that they do, due to either coincidence or the presence of a certain third, unseen factor (referred to as a ”confounding factor” or ”lurking variable”).

Fölster har av vad jag kan se av hans rapport just gjort en korrelationsanalys mellan andel invandrare och hans variabler. Men har han påvisat ett orsaksamband? Inte av vad som framgår av rapporten.

Det tycks som att Fölster på samma sätt som innan uppvisar en mycket underlig okunskap om statistik. Att bevisa något genom korrelation är inte svårt.

Få invandrare kan t.ex. korrelera med kallare väder (få invandrare i Norrland, kallare väder i Norrland), men innebär det att invandrare gör vädret kallare? Nej, det vill nog ingen påstå.

Vad det verkar begår Fölster samma typ av misstag han gjort sig känd för:

– När Fölster försökte såga SD:s budget hade han inte ens sett siffrorna

– Räknade om 65 miljoner kronor till 650 miljoner kronor som hamnade i hans rapport

– Att han 2007 påstod att ”95 procent av svenskarna kringgår välfärdssystemen” som byggde på en vetenskapligt värdelös webbenkät, och för att komma upp i monstersiffran hade blandat stort och smått, brottsligt och lagligt.

– Att han:

[..] jämför kommuner rakt av, oavsett storlek. Och som grädde på moset slår han ihop storstäderna med sina kranskommuner.

På så vis döljs många av de invandrartäta och socialt tungt belastade områden och kommuner vi annars brukar prata om. Stadsdelen Söders fattigdom drunknar i Helsingborgs totala rikedom. Möllevångens och Rosengårds socialbidrag vägs upp av Lommas och Bellevues till ett hyggligt snitt. Tenstas och Botkyrkas låga inkomster dras upp av Lidingö och Nacka när de slås samman. Hammarkullens arbetslösa försvinner i statistiken när de klumpas ihop med Örgryte och Lerum.

Så skapar Fölster sin synvilla.

– Och sist men inte minst; verkar tro att korrelation är kausalitet (beskrivet ovan)

———–

Att Fölster ”rapporter” snarare drivs av ideologi är fakta råder det väl inte längre mycket tvivel om.

Som jag sa; nu har det senaste hoppet för PK börjat smulas sönder

Som jag sa; nu har det senaste hoppet för PK börjat smulas sönder, som det alltid gör till slut.

Problemet med Stefan Fölster är att det inte går att lita på vad han säger, ens när man tycker att han har en poäng.

I söndags slog han till igen och meddelade via en debattartikel i Dagens Nyheter att det här med integrationsproblem inte är så kinkigt

Men det betyder ju inte att det inte också finns integrationsproblem. Men dem lyckas Fölster dölja, genom att tala om ”orter” i kombination med de ständigt förrädiska ”medelvärden” och ”andelar”.

Han jämför kommuner rakt av, oavsett storlek. Och som grädde på moset slår han ihop storstäderna med sina kranskommuner.

På så vis döljs många av de invandrartäta och socialt tungt belastade områden och kommuner vi annars brukar prata om. Stadsdelen Söders fattigdom drunknar i Helsingborgs totala rikedom. Möllevångens och Rosengårds socialbidrag vägs upp av Lommas och Bellevues till ett hyggligt snitt. Tenstas och Botkyrkas låga inkomster dras upp av Lidingö och Nacka när de slås samman. Hammarkullens arbetslösa försvinner i statistiken när de klumpas ihop med Örgryte och Lerum.

Så skapar Fölster sin synvilla.

Jakten på nya ”bevis” för hur bra mångkultur är lär fortsätta.