Replik: Jag svarar Tavakoli i DN Kultur

 

DN Kultur:

Jag har medvetet valt att avvakta med svar på ditt brev. Alla turerna kring detta förbryllade mig och gjorde att jag ville avvakta. Först trycker DN 10.000 tecken av ditt brev och följer upp med en nyhetsartikel. Expressen publicerar dagarna efter samma brev och sedan får du också skriva ett långt svar på ditt eget brev. Jag tror aldrig något liknande tidigare skett i svensk press.

[..]

Du försöker ge sken av att vara representativ för den invandring som i dag sker till Sverige fastän du kommer från en liten, högutbildad, sekulär grupp från Iran. Sanningen ser helt annorlunda ut gällande den invandring Sverige utsätts för i dag, där många av de nyanlända över huvud taget aldrig gått i skolan. Förstår du inte att man kan ha farhågor för att de värderingar som burit upp vårt samhälle kommer att förändras i kölvattnet av en stor invandring med väsenskilda värde- och moralsystem?

Läs hela på DN Kultur.

Välfungerande stat förutsätter gemensam kultur och identitet

En sak som Rothstein inte nämner men egentligen implicerar är invandring. Som MAttias Karlsson uttryckte det (min fetstil):

En viktig aspekt som Rothstein missar att ta upp är dock att en låg grad av korruption inte bara stärker den sociala tilliten, utan att det omvända också gäller, dvs en stark social tillit minskar graden av korruption.

Den sociala tilliten är i sin tur väldigt starkt avhängig av förekomsten av en gemensam kultur och identitet i samhället. Detta har visats i otaliga sociologiska och statsvetenskapliga studier, inte minst i Robert D Putnams ”E Pluribus Unum”.

Kort och gott: Om den goda offentliga förvaltningen, som Rothstein menar varit central för skapandet av vårt välstånd, skall kunna bevaras, så måste sannolikt massinvandringen stoppas och mångkulturalismen avskaffas. Hans varningar kring den organiserade brottsligheten, som i Sverige till stor del är invandringsrelaterad och etniskt förankrad, förstärker denna hypotes.

I övrigt undrar jag om Rothstein räknar in kvotering och positiv särbehandling när han kritiserar den ökade förekomsten av ”icke meritbaserade” anställningar?

 

Mattias Karlsson (SD) läxar upp en S-riksdagsman