Kommentar ang. SVT:s EU-debatt 23 februari

Jag kommenterar debatten mellan Kristina Winberg (SD) och Marit Paulsen (FP) i SVT Agenda den 23 februari 2014:

MP samarbetar med f.d. pedofilförespråkare

Läs mitt svar till Peter Eriksson på SvD Brännpunkt:

Peter Eriksson (MP) oroar sig över vilka partier Sverigedemokraterna för samtal med i Europa (22/11). Det är så klart bra att Eriksson, som i många avseenden företräder ett extremt parti, oroar sig över Sverigedemokraternas framgångar.

[..]

Att Peter Eriksson har åsikter över vilka SD samtalar med får sorteras in under avdelningen kuriosa. Han har uppenbart inte en susning om våra relationer med andra partier. Det Eriksson syftar på är ett EU-parti där jag som enskild ledamot har en plats. Vi har förklarat bakgrunden till detta många gånger och det handlar just om att skapa en plattform för mig att på ett bättre sätt lära känna andra partier varför Sverigedemokraterna medvetet också valt att inte ansluta sig till detta EU-parti.

[..]

Vad vi kan konstatera är dock att Miljöpartiet valt att officiellt och konkret samarbeta bland annat med federalister, drogliberaler och partier som tidigare velat legalisera pedofili.

 

”EU:s makt växer”

Som sagt:

Allt fler förslag från regeringen handlar om att anpassa Sverige till EU:s regler. Samtidigt har EU-parlamentet fått ännu mer makt över besluten.

Under de senaste åren har andelen propositioner som är en direkt följd av politiska beslut inom EU:s institutioner ökat. Det visar Riksdag & Departements granskning av drygt 1 300 förslag som regeringarna har lagt fram sedan 2005.

Under 2012 uppgick andelen regeringsförslag som har sitt ursprung inom EU-maskineriet till 56 stycken, drygt 43 procent av alla propositioner.

Det ska jämföras med drygt 28 procent 2010. Även sett över en längre period, från 2005 till 2012, är ökningen runt 15 procentenheter.

EU ut ur Sverige tack.

Nigel Farage om hyckleriet i EU

Höjd EU-avgift, trots att media påstod att den skulle sänkas

I februari skrev SvD:

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) beskrev budgetöverenskommelsen som ”mycket bra för Sverige”.

Minskningen i EU-avgift beror på att Sverige har fått behålla 80 procent av sin rabatt på EU-avgiften, vilket motsvarar 2,8 miljarder kronor. Det beror också på att EU:s utgiftsnivå har sänkts.

Alltså, redan här förstod man att Sverige förlorat, eftersom vi fick vår rabatt minskad med 20%. Det såg Reinfeldt som ”mycket bra för Sverige”.

Igår kunde vi sen läsa; Två miljarder extra i EU-avgift för Sverige:

Finansminister Anders Borg (M) fick inte genom sitt förslag att banta ned EU-kommissionens nya budgetkrav på medlemsländerna för 2013 från motsvarande närmare 100 miljarder kronor till de 17 miljarder kronor som Sverige ville.

Istället enades medlemsländernas finansministrar på tisdagen om att tillföra ytterligare motsvarande 62,5 miljarder kronor som främst ska gå till att betala innestående räkningar för 2012. För svensk del innebär detta en merkostnad på 1,9 miljarder kronor.

Stora rubriker när Reinfeldt ”lyckas” förhandla ner vår rabatt med 20% (hur det nu kan vara positivt). Har dock inte sett motsvarande rubriker än i någon större tidning om denna avgiftshöjningschock.

Men nu fick vi ytterligare 1,9 miljarder anledningar att lämna EU.

Vad var det vi sa om EU?

Vägen kan leda till ett federalt Europa är rubriken i en DN-artikel idag.

Eurokrisen har nu blivit så akut att EU-ledarna inte längre kan undgå att tala klarspråk. I slutet av juni beslutades att det måste till en färdplan för att nå en hållbar euro. Och redan i december ska det fattas beslut om ett mycket långtgående samarbete på fyra nya områden för att få den monetära unionen att fungera – resultatet kan bli ett Europas förenta stater.

Vad var det vi EU-kritiker sa hela tiden? Vad var det EU-vurmarna förnekat sedan folkomröstningen 1994? Som det ljugit om? Det är så sjukt att till och med idag så förnekar de detta. Innerst inne gläds säkert alla Folkpartister på tanken att vårt land, det förmodligen mest utvecklade och välfungerande i världen, ska styras av de som skapade situationen i Frankrike, Italien, Spanien eller andra länder i Europa.

SA svenska folket ja till detta? Verkligen inte. Man pratar om EU som ett samarbete, men redan nu kan Sverige tvingas ha lagar som Riksdagen säger nej till och svenska folket därmed inte vill ha. Redan nu har Sverige tvingats acceptera cancerframkallande färgämnen, förbjudits att avmaska djur vilket resulterar i att dvärgbandmasken fått fästa i vårt land eller att kontrollera våra gränser vilket lett till med brottslighet enligt Regeringen självt (i deras proposition om Ökad säkerhet i domstol från de nyss gångna riksdagsåret).

Svenska folket har ljudits in i en federation, de har lurats i att ge upp sin egen självständighet. Tacka Moderaterna (med Alliansen) och Socialdemokraterna för det.

Läs även min Newsmill-artikel om Moderaternas ansvar i detta.

Interpellation om EU:s och dvärgbandmasken

Lämnade i förra veckan in en interpellation; Interpellation 2011/12:56:

EU:s regler för införsel av djur

an för över 10 år sedan diskuterades problemet med dvärdbandmasken. År 2001 skrev Norrköpings Tidningar:

För svenska hundar som reser mellan EU-länder gäller krav på avmaskning både före och efter resa in i Sverige.

EU-kommissionen har föreslagit att avmaskning inte längre ska vara obligatorisk. Detta för att underlätta resande med sällskapsdjur.

Tidningen Jakt och Jägare skrev 2010 att:

Båda smittorna finns runt om oss och det fraktas enormt med hundar över landsgränsen. Snart måste dessutom Sverige släppa de hårdare restriktionerna kraven på avmaskning som funnits sedan EU-inträdet. Den fria rörligheten gäller även husdjuren, konstaterar Eva Osterman Lind.”

I augusti i år skrev SVT om ytterligare utveckling på detta område:

Nu när dvärgbandmasken dykt upp i Sverige tillåter inte EU-kommissionen längre kravet på att hundar och katter ska vara avmaskade när dom förs in. Något som man på Statens veterinärmedicinska anstalt tycker är mycket olyckligt.

Att reglerna tas bort tror man kommer innebära att smittan kommer sprida sig fortare än tidigare. Och att hålla den i schack är alla överens om är viktigt, för nu när dvärgbandmasken har kommit går det inte att få bort den.”

Spridning av denna dödliga parasit innebär att svenskar kommer begränsas i tillgång och användandet av vår svenska natur som internationellt sett varit väldigt ren och förskonad från mycket av det som är vanligt i Europa. Till exempel kan bärplockning bli en risk.

EU, som i vanlig ordning lägger sig i där man inte hör hemma, är alltså direkt ansvarig för att den svenska naturen förpestas p.g.a. deras krav på att allt ska kunna forsa in fritt till vårt land.

Att EU vill hindra Sverige från att kontrollera våra gränser och värna om vår natur är inte bara att lägga sig i något som inte borde vara deras sak, utan även direkt förkastligt och farligt.

Jag har följande frågor till miljöministern:

Avser miljöministern verka för att EU:s påbud följs?

Om inte, vad exakt kommer miljöministern att göra åt denna ohållbara situation?

I det fall EU ej hörsammar eventuella åtgärder från miljöministern, kommer miljöministern då att verka för att Sverige helt enkelt vägrar följa EU:s påbud och istället beslutar att införa alla nödvändiga metoder, inklusive avmaskning och andra kontroller vid gräns såväl som innanför gränsen, för att hindra vidare spridning?
Inkom: 2011-10-21
Överlämnad till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C).
Sista svarsdatum: 2011-11-11
Planerad dag för debatt: 2011-11-11

EU hindrar Sverige från att skydda sig mot dödlig parasit

Jag har tidigare skrivit om hur EU, återigen, lägger sig i nationella angelägenheter till stor skada för i detta fall Sverige: Dvärbandmasken och EU.

Nu vill EU-kommissionen beslutat att hundar och katter inte längre ska behöva avmaskas vid införsel till Sverige, efter att dvärgbandmask upptäcks i vårt land:

Nu när dvärgbandmasken dykt upp i Sverige tillåter inte EU-kommissionen längre kravet på att hundar och katter ska vara avmaskade när dom förs in. Något som man på Statens veterinärmedicinska anstalt tycker är mycket olyckligt.

Att reglerna tas bort tror man kommer innebära att smittan kommer sprida sig fortare än tidigare. Och att hålla den i schack är alla överens om är viktigt, för nu när dvärgbandmasken har kommit går det inte att få bort den.

Dvärgbandmask som kommer in i människokroppen kan leda till följande:

Parasiten smittar som ägg via födan, varefter den penetrerar tarmen och förs med blodet till framför allt lever och lungor. I de smittade organen bildar maskarna karakteristiska vätskefyllda cystor, vilka genom sin tillväxt och följande tryck på omkringliggande vävnad orsakar de första symptomen. Det kan dröja från månader till flera år från smittotillfället till dess att cystorna är stora nog att orsaka symptom. Vätskan i blåsorna innehåller stora mängder maskmaterial, vilket kan framkalla en livshotande anafylaktisk chock om en blåsa skulle spricka.

[…]

En anafylaktisk reaktion, ofta kallad allergisk chock eller allergichock, är en överkänslighetsreaktion som kan vara livshotande. En anafylaktisk chock orsakas av ett plötsligt frisläppande av substanser från cellerna ut i blodet och vävnaderna. De frisläppta substanserna, främst histamin, utvidgar blodkärlen och orsakar svullnad i mun och svalg. Blodtrycket faller på grund av att blodkärlen utvidgas och buksmärtor kan uppstå. Yrsel, svimning och chock kan följa och patienten förlorar medvetandet. Då talar man om en anafylaktisk chock eller allergichock.

Jag kommer ta upp denna fråga i riksdagen när den öppnar och kräva att regeringen helt enkelt vägrar att lyda EU. Vad EU nu gör är alltså att snabba på spridningen av denna parasit i Sverige vilket hotar den svenska naturen och människoliv. Att tyst och undergivet gå med detta vansinne är grovt oansvarigt. Jag hoppas att regeringen inser detta men betvivlar det.

Dvärbandmasken och EU

Jag minns diskussionen för många år sedan om dvärgbandmasken. Diskussion gick då om EU:s roll att sprida denna parasit i.o.m. ”fria rörligheten” i EU.

Redan 2001 skrev NT:

Sverige har hittills, såvitt man vet, varit förskonat från dvärgbandmask. För att förebygga att den etableras här finns i dag särskilda krav förenade med att forsla djur till och från andra länder. För svenska hundar som reser mellan EU-länder gäller krav på avmaskning både före och efter resa in i Sverige.
EU-kommissionen har föreslagit att avmaskning inte längre ska vara obligatorisk. Detta för att underlätta resande med sällskapsdjur.

2010 skriver Jakt och Jägare följande:

– Båda smittorna finns runt om oss och det fraktas enormt med hundar över landsgränsen. Snart måste dessutom Sverige släppa de hårdare restriktionerna kraven på avmaskning som funnits sedan EU-inträdet. Den fria rörligheten gäller även husdjuren, konstaterar Eva Osterman Lind.

EU underlättar för organiserad brottslighet genom öppna gränser och kommer alltså också medverka till att den svenska naturen förpestas p.g.a. EU:s krav på att allt ska kunna forsa in fritt till detta land.