Jonas Sjöstedt fabulerar och argumenterar sedan emot sina egna fabler

Rätt anmärkningsvärt att Sjöstedt i debatt mot Jimmie Åkesson rakt ut ljuger när han påstår att Thoralf Alfsson sagt att polsk arbetare ska ha 30 kr i timmen i Sverige. Detta var vad Thoralf skrev:

”Idag finns t.ex polacker som jobbar till löner runt 30-50 kr/timme, vilket utan tvekan får negativa effekter på den svenska arbetsmarknaden. Men vad tror ni skulle hända om dessa polacker istället fick 180-200 kr/timme istället. Skulle fler svenskar få jobb?. Nej, den svenska arbetsmarknaden skulle fullständigt översvämmas av arbetare från Polen, baltikum och andra EU-länder.”

Förespråkar Thoralf här att de ska ha löner på 30 kr/timme? Nej, verkligen inte.

Det han gör är att ifrågasätta arbetskraftsinvandringen överhuvudtaget och menar att höjda löner för polacker skulle innebära större arbetskraftsinvandring av just polacker. Vad Thoralf  gör är ju att förespråka en reglerad arbetskraftsinvandring – precis som SD vill.

Sjöstedt skulle kanske vara betjänt av att sluta använda sig av rena påhitt i debatterna – fast då skulle han å andra sidan inte ha mycket att komma med.

Som sagt; arbetskraftsinvandring är bara ett svepskäl för att invandra

DN skriver om detta idag. Det var dock ingen nyhet direkt, snarare en bekräftelse på det vi redan visste:

Arbetstillstånd har blivit ett nytt sätt för syriska flyktingar att ta  sig till Sverige. Hundratals syriska arbetskraftsinvandrare söker asyl  kort efter att de anlänt. DN har granskat ett företag som tog hit  flyktingar för jobb som aldrig fanns.

Mer än 55 procent av de 419 syrier som kommit till Sverige på ett arbetstillstånd som utfärdats i år har redan lämnat in en ansökan om asyl.

Det visar siffror som DN har begärt ut från Migrationsverket.

Trenden att arbetskraftsinvandrare från Syrien söker asyl kort efter ankomsten tog fart redan förra året. Även då lämnade 55 procent av de 484 syriska arbetsinvandrarna in en asylansökan samma år som de fick sitt arbetstillstånd beviljat.

Sedan 2012 har sammanlagt 1 735 syrier, arbetstagare och deras anhöriga, sökt asyl inom ett år efter att arbetstillståndet utfärdats.

Man bör ompröva alla arbetskraftsuppehållstillstånd sedan 2008. Fusket är säkert mer omfattande än vad man tror.

”Den yrkesverksamma grupp som ska försörja oss har mer eller mindre varit konstant sedan mitten av 1700-talet”

En gammal artikel men hittar inte den på min sida så skriver om den här, väl värd att läsa:

Den demografiska bomben är en myt. Visserligen ökar antalet äldre över 65 år. Men den yrkesverksamma grupp som ska försörja oss har mer eller mindre varit konstant sedan mitten av 1700-talet.

– Vi måste vara väldigt kreativa med statistiken för att få fram den här bomben, säger sociologiprofessor Lars Tornstam vid Uppsala universitet. Han tillbakavisar bilden av att det svenska samhällets åldersstruktur innebär att vi går en dyster framtid till mötes.
Är det inte så illa?

Nej, anser Lars Tornberg, och pekar bland annat på befolkningsstatistiken som rör andelen äldre över 65 år. De var fem procent 1860 och 22 procent år 2000. Så visst blir pensionärerna fler.
– Men om vi gör som statistikerna brukar göra och skriver fram de här trenderna ser vi att år 2500 kommer alla i Sverige att vara pensionärer, säger Lars Tornstam.

I det moderna samhället minskar andelen barn, andelen över 65 år blir fler. Men det som är intressant är att andelen yrkesverksamma som ska försörja gamla och unga är konstant sedan 1750, ca 60 procent. En prognos fram till 2050 förändrar inte den bilden.
Det är också viktigt att komma ihåg att produktiviteten ökat genom åren och förväntas öka även i framtiden.
Den totala försörjningsbördan gentemot unga och gamla i Sverige från 1750 och framåt är konstant. I och för sig ökar försörjningsbördan för äldre, men den minskar för yngre. Samtidigt är andelen försörjare lika många, men de producerade inte samma sak år 1900 som man kommer att göra 2020. De producerar nämligen mer, åtminstone inom vissa områden. Jordbruket är ett exempel. Och produktionen förväntas dessutom öka i framtiden.