Som i Malmö – engelsmännen flyr mångkulturen

Europe: A Continent in Flight the following expressed what was by far the majority view: • “Native Londoners are being driven out because their neighbourhoods are being overrun by cultures that are very different to, and sometimes openly hostile to their own….Politicians continue to sell this country’s future to advance their own political careers.” • […]

Tio år senare – samma problem under S som under A; Malmöbor flyr invandringen

Uppdaterad nedan! Jag är inte förvånad men antar att jag får påminna vissa andra om hur fantastiskt Malmö är. Den 11 april 2010 skrev jag om en undersökning från Malmö som var ända från år 2001, Malmöbor flyttar bort från invandrarna: Invandringens inverkan på Malmö är ett lika starkt skäl som olika boendefaktorer till att […]

Holländarna flyr Holland – Malmöbor flyr Malmö

I en artikel från 2005 skriver New York Times om hur holländare flyr Holland p.g.a. muslimsk invandring, More Dutch Plan to Emigrate as Muslim Influx Tips Scales (översatt med Google translate): Detta lilla land är en magnet för invandrare, men statistiken tyder på det finns en allt snabbare utflyttning av den vita medelklassen. De nederländare som […]

‘Är det förvånande att folk flyr London?’

En kolumnist skriver i the Telegraph, Is it any wonder people are fleeing London? och tar bl a upp det fruktansvärda våldtäkt som ett invandrargäng utförde på en tjej, där de slutligen hällde kaustiksoda på henne: In a north London suburb last week, a schoolgirl was beaten, gang-raped and then had drain-cleaning fluid poured on her […]