Välfungerande stat förutsätter gemensam kultur och identitet

En sak som Rothstein inte nämner men egentligen implicerar är invandring. Som MAttias Karlsson uttryckte det (min fetstil):

En viktig aspekt som Rothstein missar att ta upp är dock att en låg grad av korruption inte bara stärker den sociala tilliten, utan att det omvända också gäller, dvs en stark social tillit minskar graden av korruption.

Den sociala tilliten är i sin tur väldigt starkt avhängig av förekomsten av en gemensam kultur och identitet i samhället. Detta har visats i otaliga sociologiska och statsvetenskapliga studier, inte minst i Robert D Putnams ”E Pluribus Unum”.

Kort och gott: Om den goda offentliga förvaltningen, som Rothstein menar varit central för skapandet av vårt välstånd, skall kunna bevaras, så måste sannolikt massinvandringen stoppas och mångkulturalismen avskaffas. Hans varningar kring den organiserade brottsligheten, som i Sverige till stor del är invandringsrelaterad och etniskt förankrad, förstärker denna hypotes.

I övrigt undrar jag om Rothstein räknar in kvotering och positiv särbehandling när han kritiserar den ökade förekomsten av ”icke meritbaserade” anställningar?

 

%d bloggare gillar detta: