”EU:s makt växer”

Som sagt:

Allt fler förslag från regeringen handlar om att anpassa Sverige till EU:s regler. Samtidigt har EU-parlamentet fått ännu mer makt över besluten.

Under de senaste åren har andelen propositioner som är en direkt följd av politiska beslut inom EU:s institutioner ökat. Det visar Riksdag & Departements granskning av drygt 1 300 förslag som regeringarna har lagt fram sedan 2005.

Under 2012 uppgick andelen regeringsförslag som har sitt ursprung inom EU-maskineriet till 56 stycken, drygt 43 procent av alla propositioner.

Det ska jämföras med drygt 28 procent 2010. Även sett över en längre period, från 2005 till 2012, är ökningen runt 15 procentenheter.

EU ut ur Sverige tack.

Registrer verkar inte vara olagligt

Föga förvånande visade sig drevet högst troligen ha fel. Det är iaf den slutsats åklagaren gör:

– Som det ser ut är det ett register som faller under polisdatalagen. Brottet det sannolikt är fråga om är då tjänstefel.

Alltså, det stora drevet hade fel, som så ofta. När det nu istället på sin höjd är frågan om tjänstefel minskar denna frågan betydligt i tyngd. Säkert inte vad drevet hade önskat, men inte heller förvånande.

Läs i övrigt även dessa inlägg i debatten:

Vilket polisväsende vill vi ha

Polisen gör inget fel

Interpellation mot Billström om Syrien och Migrationsverket

Den 22 oktober blir det debatt mot Billström med anledning av Migrationsverkets vansinniga beslut att ge alla syrier uppehållstillstånd:

Interpellation 2013/14:13

Automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier

den 24 september

Interpellation

2013/14:13 Automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier

av Kent Ekeroth (SD)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Den 2  september fick Sverige beskedet att en icke vald tjänsteman på Migrationsverket  beslutat att alla syrier som söker asyl ska få bifall och dessutom att  uppehållstillstånden ska vara permanenta.

Detta beslut  får enorma konsekvenser för Sverige och är inget annat än ett stort avsteg från  den officiella linje som regeringen hållit utåt om att ha en reglerad  invandring.

Jag har  följande frågor till statsrådet Tobias Billström:

Anser Tobias  Billström numera att Sverige inte ska ha en reglerad invandring?  Om nej, varför tar inte statsrådet initiativ till  någon åtgärd med anledning av det beslut som Migrationsverket tagit?

 

Planerad dag för debatt: 2013-10-22

Kristianstadbladet missar något…

 

 

Ser du vad?

ktidningen kyrkoval

 

Nigel Farage om hyckleriet i EU

”De flyr inte till Sverige, de reser till Sverige”

Det var en av mina poängar på Russia Today som sändes live igår kväll.

Det nya Sverige: ”Äldreboende läggs ned – blir flyktingboende”

Så ser prioriteringarna ut nuförtiden:

Äldreboendet Björkliden i Anneberg ska läggas ned och de gamla måste flytta och de ersätts av ensamkommande flyktingbarn, bekräftar ordföranden i Nässjö kommuns omsorgsnämnd Sylve Jergefelt (s) till SR Jönköping.

Idag finns ett hem för ensamkommande flyktingbarn i Flisby. Det ska flyttas till äldreboendet Björkliden i Anneberg. De gamla på äldreboendet ska flyttas till äldreboende i Nässjö.

Allt är ett led i en besparingsprocess där också äldreboende i Forserum ska läggas ned. Tanken är att få miljoner över för andra förbättringar inom äldrevården i kommunen.

En annan besparingsidé: stoppa invandringen och sluta skyffla pengar över ankarbarnen.

”Regeringens migrations- och integrationspolitik är ett praktfiasko och deras enda lösning är att alltså att ropa efter mer diskriminering”

Citerar Mattias Karlsson om Regeringens invandringspolitik:

Moderaterna vill ge nyanlända invandrare lön för att gå på komvux och stärker på så vis ytterligare olikheten inför lagen mellan människor med olika etnisk bakgrund.

Vidare skryter man med att 170 000 fler invandrare är sysselsatta idag jämfört med år 2006, men ”glömmer” samtidigt att nämna att man under samma period beviljat ca 700 000 nya permanenta uppehållstillstånd. Värt att känna till i sammanhanget är också att det räcker med att studera några timmar i veckan för att räknas som ”sysselsatt” och att en stor del av de faktiska jobben som tillkommit är svenskdiskriminerande, kraftigt skattesubventionerade nya anställningsformer, utan direkt koppling till efterfrågan på arbetsmarknaden.

Regeringens migrations- och integrationspolitik är ett praktfiasko och deras enda lösning är att alltså att ropa efter mer diskriminering och mer bidrag. Patetiskt.

SvD