”Flykting- och anhöriginvandringens ekonomi”

Tino leverar igen:

Invandring av välutbildade experter från Japan är lönsamt medan lågutbildad anhöriginvandring från Afghanistan är en förlustaffär. De analyser av invandringens kostnader i Sverige som har gjorts hitintills har dock inte räknat på detta separat. När man slår ihop den lönsamma arbetskraftsinvandringen från rika länder med den kostsamma flykting- och anhöriginvandringen från fattiga länder så underskattas de negativa konsekvenserna av flykting och anhöriginvandringen (majoriteten av invandrare).

Andel som förvärvsarbetar:

Svenskfödda: 82%

Flykting- och anhöriginvandrare: 54%

[…]

Det har under det senaste decenniet har det dock skett en ideologisk radikalisering av Sveriges mediala och politiska etablissemang, framförallt bland liberaler. Trots att den ekonomiska statistiken överlag inte har förbättrats så har merparten av det borgerliga etablissemanget accepterat de rödgrönas teori om att invandringspolitiken i själva verket är lönsamt. Detta inkluderar regeringen Reinfeldt, tankesmedjor som Timbro/Migro/Foresoch alltmer de sista högerbastionerna såsom Svenska Dagbladets ledarsida. Politisk korrekthet har vunnit över intellektuellt seriositet.

Touché Tino.

%d bloggare gillar detta: