Husby: ”Det finns inga ursäkter”

Jag skriver idag på Avpixlat om hur jag ser på Husby samt vilka åtgärder som behövs i både det långa, men framförallt i det korta perspektivet; Det finns inga ursäkter:

I Sverige får alla, till och med de som inte ens har svenskt medborgarskap barnbidrag, etableringsersättning, bostadsbidrag, SFI-bonus och en uppsjö av andra bidrag. Alla får tillgång till Sveriges samlade utbildningssystem, upp till universitetsnivå. Alla har tillgång till skattefinansierade bibliotek, kollektivtransport, dagis och alla får gratis svenskundervisning. Det är till och med så att svenskar diskrimineras på löpande band för att ge jobb åt invandrare; genom kvotering, instegsjobb och enorma resurser som slängs på massinvandringsindustrin. Skolor, badhus och arbetsplatser anpassas för att blidka invandrares krav så att de kan känna sig ”hemma”. Ja, Sverige gör verkligen precis allt, in absurdum till och med.

Läs hela på Avpixlat!

 

Kulturberikning: ”Stadsdelsgängen värre problem än mc-gängen”

GP:

Stadsdelsgängen i Göteborg är ett större samhällsproblem än Hells Angels och Bandidos. De skrämmer hela bostadsområden till tystnad och utnyttjar lågstadiepojkar i sin verksamhet.

Frågan är dock, ännu en gång, rykande aktuell. Inte minst genom de senaste dygnens polisbevakning av Hammarkullen. Där är det den ena varianten av stadsdelsgäng som styr, den som baseras på släkt- och familjeband.

– Det är fraktioner som kan uppgå till hundratals personer, förklarar Maria Wallin.

Den andra modellen – tydlig i exempelvis Backa – utgår från lokala nätverk bestående av individer som kopplats ihop via den gemensamma uppväxten och skoltiden.

– Det här är sammanslutningar som tar sig inflytande över vanliga människor i sina kvarter genom hot och våld. Kontakter med polisen bestraffas. Dessa män gömmer sig lätt i sitt område och använder befolkningen som ett svårforcerat filter, menar Maria Wallin.

Riksdagsdebatt om gratis vård till illegala invandrare

Björn Söder (SD) skåpar helt ut Sjuklövern i pågående riksdagsdebatt om Sjuklöverns förslag att ge billigare vård till illegala invandrare än till svenskar.

Debatten kommer läggas upp på Youtube senare men tills vidare kan den beskådas här.

 

Utvisade somalier efter tio år i Finland

Från 2007: Respass väntar tjugo somalier

Rånen, stölderna och misshandelsbrotten som de somaliska ynglingarna genomförde runt stationsområdet i Helsingfors 2005 hotar stå dem dyrt. De tre som Helsingfors förvaltningsdomstol förra veckan beslöt utvisa kom till Finland när de var 9-10 år gamla och har bott här största delen av sitt liv.

[..]

Men det här är bara början. Utlänningsverket har fattat beslut om utvisning av ytterligare sju unga somalier. De kommer, liksom de tre som förvaltningsdomstolen gett respass, alla från norra Somalia.

[..]

[..] de nordliga delarna av det krigshärjade landet så trygga, anser också FN:s flyktingorganisation UNHCR, att ynglingarna kan skickas i väg.

Helt rätt.

Dessutom är det väldigt relevant att veta att alla delar vid denna tid inte var osäkra. Så istället att göra som Sverige, som accepterade mer eller mindre alla somalier, kan de fly inom landet, till t.ex. de norra delarna, istället för att släppas in i Sverige. Finland fattade detta. Inte SVerige.

Utöver det har jag flera ggr om lagt förslag som skulle innebära långt fler utvisningar från Sverige till deras hemländer. Har skrivit om det flera gånger tidigare på denna blogg.

”DN:s Husby-vittne – journalist som föreläst för Megafonen”

Dagens Media rapporterar:

Efter att en polis hade dödsskjutit en 69-åring vid en husrannsakan inleddes demonstrationer mot ”polisvåldet” av organisationen Megafonen.

Dagens Nyheter rapporterade i dag att kravallpoliser ska ha använt rasistiska skällsord om demonstranterna. De intervjuar ”Husbybon” Duraid Al-Khamisi som bevittnade händelserna.

Vad DN däremot inte nämner i artikeln är att Duraid Al-Khamisi tidigare har föreläst för Megafonen och arbetar som reporter på Sveriges Radio.

För de som inte vet är Megafonen en invandrarorganisation som som nyligen ställt ultimatum till polisen och verkar vara pådrivande i upploppen där.

En från denna organisation använder alltså DN som sitt vittne, som dessutom är bror till talespersonen för Megafonen (!). Denna lilla ”detalj” nämndes inte ursprungligen av DN.

Svensk media 2013.

[SD-TV] Vård till tillståndslösa invandrare?

Jag stödjer polisen till 110%

Ni kanske har hunnit läsa om kravallerna i Husby. Sådana händelser sker titt som tätt runt om i våra kulturberikade områden. Detta är bara senaste händelsen.

I vilket fall vill jag bara nämna att jag stödjer polisen till 110% i deras hårda arbete att städa upp i det mångkulturella lyckorike som Sjuklövern skapat i Sverige.