SD sa nej – media påstår att vi sa ja

Många journalister vet inte hur riksdagsarbetet fungerar eller förmodligen ens vad ett betänkande är. Det är t.o.m. så att media, i vanlig ordning, aningen missförstår medvetet eller ljuger rakt ut.

Låt mig illustrera detta med Expos senaste alster, som dessutom låter en Vänsterpartist (eller f.d.) ”kommentera” det hela. Komik:

1) ”Dessutom vill Sverigedemokraterna införa flera lagar som gör skillnad på svenska medborgare och utländska medborgare, till exempel vill man förbjuda tiggeri för utländska medborgare, men inte för svenska.”
Svar: Detta kanske kommer som en nyhet för svensk media, men dagens lagstiftning gör redan skillnad på medborgare och icke-medborgare. Det är det som är själva kärnan i ett medborgarskap. Vore det inga skillnader hade ett medborgarskap inte ens existerat. Så, frågan är alltså om Expo nu säger att de vill avskaffa helt det svenska medborgarskapet?
2) ”I motionen ”Kriminalisera hjälp till illegala invandrare”, som är undertecknad av riksdagsledamoten Kent Ekeroth, föreslås att alla anställda vid offentliga institutioner eller ”privata motsvarigheter” ska vara skyldiga att rapportera om ”de påträffar en illegal invandrare som den anställde förstår eller borde ha förstått är illegal invandrare.”, och man ska inte heller få lämna någon hjälp till personen i fråga.
Svar: Här förstår inte ens Expo vad de själva läst. I betänkandet (det är ett betänkande som Riksdagen tar ställning till, INTE en enstaka motion) skriver SD under vår reservation nr 40:
att bifalla 2012/13:Sf257 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1
samt
att avslå 2012/13:Sf257 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 2 och 3.
Detta innebar att SD INTE biföll det som Expo säger att vi biföll. Jag skrev motionen men tog själv upp frågan i riksdagsgruppen där vi var överens om att endast stödja yrkande 1.
Alltså: Expo påstår att vi står för något vi själva röstade nej till.
3) ”–  Det är idioti på flera nivåer. Den första idiotin är att man ska ha olika regler för svenska medborgare och personer som är utländska.”
Svar: Se ovan.

4) ”– Den andra idiotin är att någon som tiggt ett antal gånger som inte ens är ett brott i dagens Sverige ska utvisas på livstid. Då har vi hamnat i en situation där påföljden för något som inte ens är olagligt skulle kunna leda till förföljelse och tortyr.”
Svar: Här visas återigen på Expos bristande logik. Som de uppenbarligen missat har vi även lagt förslag om att kriminalisera tiggeri (först i Sverige med det konkreta förslaget). Alltså innebär det att med SD:s politik hade 1) tiggeri varit olagligt och 2) därmed ett brott som kan generera utvisning.
ATt de skriver ”skulle kunna leda till förföljelse och tortyr” vet jag inte var det får ifrån – det är inget vi tagit ställning till, utan bara det faktum att tiggeri är ett sådant brott där utvisning ska vara regel.
5) ”Sverigedemokraterna har även föreslagit att det ska ”inrättas förvaringscenter” där alla som söker uppehållstillstånd i Sverige ska ”förvaras innan gränspassagen”. ‘Här ska de som söker någon form av uppehållstillstånd förvaras samt alla av- och utvisade’, skriver Ekeroth i motionen ‘Utvisning och förvar av svårutvisade’.”
Svar: Det är ett problem att många avviker och uppehåller sig i landet illegalt. Av vår reservation 38 framgår det exakt vad det handlar (reservationen är det som Riksdagen tar ställning till), som säger:

Det bör också inrättas center i anslutning till gränspassagerna där personer som väntar på eller som har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan hållas i förvar.

Alltså, det står mycket klart och tydligt att vad som avses är de som kommer eller blivit ut- eller avvisade, inga andra. Danmark har något liknande.

6) ”Sverigedemokraterna vill också att det ska bli enklare att utvisa människor som begått brott. – En person som fått flyktingstatus i Sverige är en person kommer från en oerhört allvarlig situation. Det är mycket svårt att få flyktingstatus i Sverige. Om man utvisas till sitt gamla hemland för att man begått ett brott så skulle följden kunna bli att denna människa döms till tortyr eller till och med dödsstraff. Så vitt jag vet har inte Sverige tortyr eller dödsstraff för några brott. Det gör att denna tankegång blir helt vansinnig, säger Larsson.”

Svar: Det enda som är vansinnigt är denna vänsterpartists syn på vem som ska få stanna i landet. Det finns flera fall där utlänningar, d.v.s. folk utan svensk medborgarskap, har mördat folk i Sverige, men ändå inte blir utvisade. Dessa vill Expo och Co av någon anledning ha kvar i landet. Varför kan man undra.
Klicka här för att se en lista på utlänningar som begått grova brott utan att bli utvisade och fråga dig själv sen; är det rimligt att ej bli utvisad för sådana brott?

7) ”I motionen ”Medborgarskapets betydelse” av riksdagsledamöterna David Lång och Mikael Jansson föreslås att man måste varit svensk medborgare i tio år för att få bli statsråd. För att bli överbefälhavare ska man fötts i Sverige och ha haft svenskt medborgarskap i hela sitt liv.– Hela grundtanken är att försvåra människors möjligheter att få ett fotfäste och få ta del av det svenska samhället. Det vore förödande för svensk demokrati om ännu fler människor stängs ute från möjligheten att forma det politiska systemet och villkoren för sitt eget vardagsliv, säger Larsson.”

Svar: Vad som vore förödande är att ännu mer urholka medborgarskapet och att göra det som Regeringen redan gjort; att ta bort kravet för medborgarskapet för t.ex. överbefälhavaren. Är det rimligt att den högste militären i Sverige inte ska behöva vara svensk medborgare?
%d bloggare gillar detta: