Arnholm argumenterar emot sig själv

I SVT Agenda idag debatterade Jimmie Åkesson mot Arnholm. Debatten kan ses här.

Det är närmast förbluffande hur hon står och argumenterar emot sig själv.

  • Hon säger att ”politiker inte ska agera könsrollspolis” men föreslår sen kvotering av pappamånaderna.
  • Hon säger att ”politiker inte ska tala om vad som är typiskt för en kvinna” men försvarar sedan att staten ska gå och tala om hur stor del av tiden mannen/kvinnan ska spendera med barnet.
  • Hon säger att ”vi ska se på människor som individer och bejaka de val de träffar” men kan uppenbarligen inte bejaka att dessa individer gör sina egna val om föräldramånader (eller annat).

Arnholm är ju helt otroligt ologisk när hon närmast i samma mening argumenterar emot sig själv.

Rörande abortgränsen är det samma totala frånvaro av logik:

Hon hävdar att SD är ”kvinnofientliga” för att vi vill ha fri abort till vecka 12 istället för vecka 18. Det är dessutom enligt henne ett slag mot ”kvinnans rätt till sin kropp”. Otroligt dumma påståenden:

1) Om det är ”kvinnofientligt” att förespråka en kortare period av fri abort så måste Arnholm i sin tur också vara kvinnofientlig eftersom hon inte förespråkar fri abort till vecka 40, alltså när barnet föds. För då är ju hon en förespråkare av en mer restriktiv abortgräns (jämfört med de som vill ha fri abort till födelseögonblicket) och med hennes egen logik är man ju då kvinnofientlig.

Är det logiskt? Rimligt?

2) Om en gräns på 12 veckor är negativt för ”kvinnans rätt till sin kropp”, är då inte 18-veckorsgränsen på samma sätt negativt?

Det är otroligt billig retorik av Arnholm att utifrån de premisser hon argumenterar från överhuvudtaget kunna kritisera SD. Frågan måste ställas; VARFÖR försvarar Arnholm just 18-veckorsgränsen? Vilka motiv finns det specifikt för att just ha den gränsen?

12-veckorsgränsen handlar om när ett liv kan räddas. Det är så att säga den medicinska grunden för det argumentet, åtminstone vad jag hört. Men vad är argumentationen bakom just 18-veckorsgränsen? Finns det några specifika argument för den gränsen? Om inte, skulle Arnholm då kunna försvara en…t.ex…25-veckorsgräns? Om inte, varför inte?

Vårkampanj och vårtal

SD har idag en familjedag på Långholmen där Jimmie höll sitt vårtal.

Lite media om detta:

SVT

SD vill visa på ny bredd

Sverigedemokraterna (SD) drog på lördagen i gång sin kampanj för att locka väljare genom att visa på bredd i partiets politik. Målet är att bli tredje största parti i valet nästa år.

DN

Åkesson sparkade i gång SD-kampanj

Siktet är inställt på att bli tredje största parti i valet nästa år. Sverigedemokraterna har dragit i gång en kampanj för att locka väljare genom att försöka visa bredd i partiets politik.

 

SD sa nej – media påstår att vi sa ja

Många journalister vet inte hur riksdagsarbetet fungerar eller förmodligen ens vad ett betänkande är. Det är t.o.m. så att media, i vanlig ordning, aningen missförstår medvetet eller ljuger rakt ut.

Låt mig illustrera detta med Expos senaste alster, som dessutom låter en Vänsterpartist (eller f.d.) ”kommentera” det hela. Komik:

1) ”Dessutom vill Sverigedemokraterna införa flera lagar som gör skillnad på svenska medborgare och utländska medborgare, till exempel vill man förbjuda tiggeri för utländska medborgare, men inte för svenska.”
Svar: Detta kanske kommer som en nyhet för svensk media, men dagens lagstiftning gör redan skillnad på medborgare och icke-medborgare. Det är det som är själva kärnan i ett medborgarskap. Vore det inga skillnader hade ett medborgarskap inte ens existerat. Så, frågan är alltså om Expo nu säger att de vill avskaffa helt det svenska medborgarskapet?
2) ”I motionen ”Kriminalisera hjälp till illegala invandrare”, som är undertecknad av riksdagsledamoten Kent Ekeroth, föreslås att alla anställda vid offentliga institutioner eller ”privata motsvarigheter” ska vara skyldiga att rapportera om ”de påträffar en illegal invandrare som den anställde förstår eller borde ha förstått är illegal invandrare.”, och man ska inte heller få lämna någon hjälp till personen i fråga.
Svar: Här förstår inte ens Expo vad de själva läst. I betänkandet (det är ett betänkande som Riksdagen tar ställning till, INTE en enstaka motion) skriver SD under vår reservation nr 40:
att bifalla 2012/13:Sf257 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 1
samt
att avslå 2012/13:Sf257 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 2 och 3.
Detta innebar att SD INTE biföll det som Expo säger att vi biföll. Jag skrev motionen men tog själv upp frågan i riksdagsgruppen där vi var överens om att endast stödja yrkande 1.
Alltså: Expo påstår att vi står för något vi själva röstade nej till.
3) ”–  Det är idioti på flera nivåer. Den första idiotin är att man ska ha olika regler för svenska medborgare och personer som är utländska.”
Svar: Se ovan.

4) ”– Den andra idiotin är att någon som tiggt ett antal gånger som inte ens är ett brott i dagens Sverige ska utvisas på livstid. Då har vi hamnat i en situation där påföljden för något som inte ens är olagligt skulle kunna leda till förföljelse och tortyr.”
Svar: Här visas återigen på Expos bristande logik. Som de uppenbarligen missat har vi även lagt förslag om att kriminalisera tiggeri (först i Sverige med det konkreta förslaget). Alltså innebär det att med SD:s politik hade 1) tiggeri varit olagligt och 2) därmed ett brott som kan generera utvisning.
ATt de skriver ”skulle kunna leda till förföljelse och tortyr” vet jag inte var det får ifrån – det är inget vi tagit ställning till, utan bara det faktum att tiggeri är ett sådant brott där utvisning ska vara regel.
5) ”Sverigedemokraterna har även föreslagit att det ska ”inrättas förvaringscenter” där alla som söker uppehållstillstånd i Sverige ska ”förvaras innan gränspassagen”. ‘Här ska de som söker någon form av uppehållstillstånd förvaras samt alla av- och utvisade’, skriver Ekeroth i motionen ‘Utvisning och förvar av svårutvisade’.”
Svar: Det är ett problem att många avviker och uppehåller sig i landet illegalt. Av vår reservation 38 framgår det exakt vad det handlar (reservationen är det som Riksdagen tar ställning till), som säger:

Det bör också inrättas center i anslutning till gränspassagerna där personer som väntar på eller som har ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan hållas i förvar.

Alltså, det står mycket klart och tydligt att vad som avses är de som kommer eller blivit ut- eller avvisade, inga andra. Danmark har något liknande.

6) ”Sverigedemokraterna vill också att det ska bli enklare att utvisa människor som begått brott. – En person som fått flyktingstatus i Sverige är en person kommer från en oerhört allvarlig situation. Det är mycket svårt att få flyktingstatus i Sverige. Om man utvisas till sitt gamla hemland för att man begått ett brott så skulle följden kunna bli att denna människa döms till tortyr eller till och med dödsstraff. Så vitt jag vet har inte Sverige tortyr eller dödsstraff för några brott. Det gör att denna tankegång blir helt vansinnig, säger Larsson.”

Svar: Det enda som är vansinnigt är denna vänsterpartists syn på vem som ska få stanna i landet. Det finns flera fall där utlänningar, d.v.s. folk utan svensk medborgarskap, har mördat folk i Sverige, men ändå inte blir utvisade. Dessa vill Expo och Co av någon anledning ha kvar i landet. Varför kan man undra.
Klicka här för att se en lista på utlänningar som begått grova brott utan att bli utvisade och fråga dig själv sen; är det rimligt att ej bli utvisad för sådana brott?

7) ”I motionen ”Medborgarskapets betydelse” av riksdagsledamöterna David Lång och Mikael Jansson föreslås att man måste varit svensk medborgare i tio år för att få bli statsråd. För att bli överbefälhavare ska man fötts i Sverige och ha haft svenskt medborgarskap i hela sitt liv.– Hela grundtanken är att försvåra människors möjligheter att få ett fotfäste och få ta del av det svenska samhället. Det vore förödande för svensk demokrati om ännu fler människor stängs ute från möjligheten att forma det politiska systemet och villkoren för sitt eget vardagsliv, säger Larsson.”

Svar: Vad som vore förödande är att ännu mer urholka medborgarskapet och att göra det som Regeringen redan gjort; att ta bort kravet för medborgarskapet för t.ex. överbefälhavaren. Är det rimligt att den högste militären i Sverige inte ska behöva vara svensk medborgare?

En klassiker: ”Snabbaste 14-åringen springer runt Centralskolan”

Som Kristianstadbladet skrev om. Så här såg artikeln ut:

 

Skrev om detta 2012.

Ip-debatt om kvoteringsivern inom brandkåren uppmärksammas i media – men SD nämns ej

Den interpellationsdebatt jag hade i förrgår (kan ses nedan) uppmärksammades idag i en Norrköpings Tidningar; Om idéer styr allt riskerar det att bli farligt:

I tisdags var det interpellationsdebatt i riksdagen och försvarsminister Karin Enström (M) utfrågades om kvoteringar inom den kommunala räddningstjänsten.

[..]

Det var nog många som häpnade över de svar som Enström levererade. Eller inte levererade – för det var tyvärr mest politiskt korrekta floskler som hon hade till svar på frågorna.

Brandmansyrket är ett av de få yrken där säkerheten och de hårda kraven på intet sätt kan förhandlas bort till fördel för andra idéer. Detta eftersom det mest grundläggande för en brandman är att han eller hon klarar de hårt pressade situationer som är en del av yrket. Situationer som inte sällan handlar om liv eller död och där varenda sekund är viktig.

Trots detta så har kraven för att bli brandman på senare år sänkts. Det brukar hävdas att man inte har sänkt kraven för kvinnor, vilket i sak är korrekt.

Det man har gjort i stället är att ha sänkt kraven för båda kvinnor och män. Resultatet är enkelt att räkna ut.

Trots att försvarsministern tydligt sa att hon var medveten om detta så försökte hon ändå slingra sig förbi de svåra och raka frågorna som riktades mot henne. Hennes repliker bestod mer eller mindre av tomma ord, liknande detta: ”För mig så är det helt självklart att en jämställd räddningstjänst också blir en effektivare räddningstjänst”.

[..]

Att räddningstjänsten, på grund av politiska idéer, riskerar att bli sämre på att göra sin primära uppgift: rädda liv, är katastrofalt. Och det handlar naturligtvis inte om att kvinnor inte ska få bli brandmän, men de måste naturligtvis klara de krav som finns.

Att i jämställdhetens namn sänka kraven är farligt.

Det är häpnadsväckande att se den moderata försvarsministern stå och argumentera som om hon vore vänsterpartist, där jämställdshetsidéer är viktigare än allt annat, oavsett konsekvenser.

Är väldigt förvånad över det medhåll jag här får, men det som gör mig kanske lika förvånad är det faktum att NT konsekvent och säkerligen medvetet undanhåller information om VEM som ställde denna mycket relevanta interpellation – nämligen jag och därmed SVerigedemokraterna.

Jag sökte på ordet ”interpellation” på NT:s webbsida och där nämner de konsekvent vilket parti och/eller person som ställde interpellationen (se t.ex. här eller här eller här).

Varför utelämnas den infon när SD interpellerar?

Här är debatten igen:

 

 

Video: Jag debatterar med försvarsministern om kvoteringsivern inom brandkåren

Sjukhusen måste spara – samtidigt ytterligare en miljard till invandringen

Detta är hur Regeringen prioriterar:

Sjukhusen tvingas spara miljarder

De fyra största universitetssjukhusen ska spara 1,55 miljarder kronor och minska antalet anställda med 2 000 årsarbeten, skriver Kommunalarbetaren.

Trots att många landsting ligger på plus visar hälso- och sjukvården röda siffror. På fyra universitetssjukhus ska drygt 1,5 miljarder sparas och 2 000 årsarbeten bort.

Håkan Cederholm, ekonomichef på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, beskriver det som det tuffaste året på tio år. Bara i år ska sjukhusets kostnader minska med närmare en halv miljard kronor, vilket bland annat innebär att personalen ska minska med 500.

-> Ok, så för att täcka underskottet hos sjukvården ska man alltså göra besparingar och avskeda folk.

Men hur gör man när det blir ännu större underskott rörande invandringen? Kommer man även här göra besparingar?

Det ökande antalet asylsökande får en prislapp i regeringens vårbudget: Drygt en miljard kronor. Fördyringen täcks i huvudsak genom omfördelning inom biståndsramen.

– Det är ett val vi tvingas göra, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M) till TT.

Bakgrunden är att Migrationsverket reviderat upp sin prognos till 54 000 asylsökande under 2013. Inte minst från Syrien, men även från Afghanistan, Somalia och västra Balkan, kommer det många flyktingar.

– Vi är nu uppe på historiskt höga nivåer, konstaterar Gunilla Carlsson.

-> Ok, så för att täcka de alltid ökande kostnaderna för invandringen ordnar Regeringen fram pengarna!

Alltså:

– När sjukhusen behöver pengar hittar Regeringen INTE några pengar utan sjukhusen får vackert spara.

– När invandringen behöver mer pengar så ordnar Regeringen detta genast!

—-

Som SD sa i valet 2010: allt handlar om prioriteringar.

Sjuklövern prioriterar massinvandring framför välfärd.

SD2014!

”Den yrkesverksamma grupp som ska försörja oss har mer eller mindre varit konstant sedan mitten av 1700-talet”

En gammal artikel men hittar inte den på min sida så skriver om den här, väl värd att läsa:

Den demografiska bomben är en myt. Visserligen ökar antalet äldre över 65 år. Men den yrkesverksamma grupp som ska försörja oss har mer eller mindre varit konstant sedan mitten av 1700-talet.

– Vi måste vara väldigt kreativa med statistiken för att få fram den här bomben, säger sociologiprofessor Lars Tornstam vid Uppsala universitet. Han tillbakavisar bilden av att det svenska samhällets åldersstruktur innebär att vi går en dyster framtid till mötes.
Är det inte så illa?

Nej, anser Lars Tornberg, och pekar bland annat på befolkningsstatistiken som rör andelen äldre över 65 år. De var fem procent 1860 och 22 procent år 2000. Så visst blir pensionärerna fler.
– Men om vi gör som statistikerna brukar göra och skriver fram de här trenderna ser vi att år 2500 kommer alla i Sverige att vara pensionärer, säger Lars Tornstam.

I det moderna samhället minskar andelen barn, andelen över 65 år blir fler. Men det som är intressant är att andelen yrkesverksamma som ska försörja gamla och unga är konstant sedan 1750, ca 60 procent. En prognos fram till 2050 förändrar inte den bilden.
Det är också viktigt att komma ihåg att produktiviteten ökat genom åren och förväntas öka även i framtiden.
Den totala försörjningsbördan gentemot unga och gamla i Sverige från 1750 och framåt är konstant. I och för sig ökar försörjningsbördan för äldre, men den minskar för yngre. Samtidigt är andelen försörjare lika många, men de producerade inte samma sak år 1900 som man kommer att göra 2020. De producerar nämligen mer, åtminstone inom vissa områden. Jordbruket är ett exempel. Och produktionen förväntas dessutom öka i framtiden.