Tio år senare – samma problem under S som under A; Malmöbor flyr invandringen

Uppdaterad nedan!

Jag är inte förvånad men antar att jag får påminna vissa andra om hur fantastiskt Malmö är. Den 11 april 2010 skrev jag om en undersökning från Malmö som var ända från år 2001, Malmöbor flyttar bort från invandrarna:

Invandringens inverkan på Malmö är ett lika starkt skäl som olika boendefaktorer till att allt fler Malmöbor flyttar till kranskommunerna. Kriminaliteten är det vanligaste skälet till att många lämnar Malmö.

Den bilden ger de personliga kommentarer som nära sjuhundra utflyttade Malmöbor har givit i en enkät gjord av Malmö kommun. ”Att invandrarna ökat så kraftigt är en av anledningarna till flytten. Vi känner otrygghet i Malmö”, är en typisk kommentar.

Det är en stor spännvidd på de utflyttades åsikter om invandrare. En del är direkt främlingsfientliga:

”Det bor bara gangstrar och /eller utlänningar i Malmö”. Andra berättar om mer personliga dåliga erfarenheter av invandrare och om rädsla för att deras barn ska drabbas av det mångkulturella Malmö på olika sätt.

Av svaren framgår att utflyttarna inte känner igen sig i Malmö: ”Utan att vara rasist så börjar man som svensk känna sig som en minoritet”, är en återkommande kommentar.

Detta var alltså Malmös situation år 2001. Hur ser det ut idag? Någon som vågar sig på en gissning?

City skriver:

Malmöbon John Roslund hör nästa dagligen bekanta säga att de vill flytta från stan. Snacket har accelererat de senaste veckorna. Mest bland småbarnsfamiljer.

Malmös befolkning ökar. Det har den gjort sedan mitten av 1980-talet. Men takten slog av i fjol. Bland annat eftersom drygt 18 000 Malmöbor styrde flyttlasset bortom kommungränsen, enligt preliminära siffror.

Varför rekordmånga lämnar staden kan inte sägas säkert – men statistiken visar att andelen föräldrar med barn som inte hunnit börja skolan ökar. Tidigare studier visar att trygghet är det flyttskäl som flest anger.

Den politik som Socialdemokraterna förde under lång tid har Alliansen kört vidare på. Samma problem som under S har vi under A. Det är inte speciellt konstigt. Alliansen bedriver samma slappa kriminalpolitik med några få undantag. Dessutom för de än ännu mer oansvarig invandringspolitik än vad Socialdemokraterna gjorde.

Därmed inte konstigt att utflyttningen av svenska barnfamiljer i Malmö pågår fortfarande, tio år efter att Sydsvenskan skrev om det.

uppdatering:Läs vad utflyttarna svarade i enkäten

Mångkulturens fördelar

I ett inlägg på Flashback skrivs en rad intressanta frågor om mångkulturens fördelar (nej, jag vet inte vem som skrev det, vad han skrivit innan, vad han står för eller tycker).

Eftersom vi har mångkulturen i grundlagen numera, och sju partier som slåss för att överträffa varandra i argumentation för att bibehålla eller utöka invandringen oavsett vilka länder vi talar om, så tänkte jag att vi i den här tråden skulle kolla på det närmaste ett facit vi kan komma – Malmö! Jag bor själv i en annan del av landet, tämligen långt ifrån Skåne, och i min stad är fortfarande monokulturen relativt ohotad även om det finns vissa områden om är lite mer berikade än andra.

Eftersom mångkulturen ska föra med sig så oerhört mycket gott, så vill jag förstås veta vad det är för typer av framgångar man kan förvänta sig när min stad äntligen blir lika mångkulturell som Malmö. Jag vill direkt säga att jag undanber mig ironiska svar, vill man lyfta fram negativa exempel så är det bättre att göra det konkret och sakligt.

Så, frågorna jag skulle vilja ha svar på är väl något i stil med följande;

1. Hur mycket ekonomiskt plus går Malmö Stad/kommun? Jag tänker mig att ekonomin måste vara rätt så välartad, med tanke på hur stora vinsterna med mångkultur och invandring enligt uppgift ska vara. Är Malmö en av de rikaste kommunerna i Sverige?

2. På vilka sätt kan jag förvänta mig att min kommuns intäkter ska öka, med ökad mångkultur? Jag har läst om att invandringen ska ge större export och utbyte med andra länder och därmed stora skatteintäkter, någon som kan berätta mer om vad vi exporterar till Irak, Somalia och Afghanistan så att jag kanske hinner få vara med på tåget? Finns det andra intäkter som inte är skattefinansierade som kommer min kommun till godo?

3. Hur ser det ut med segregation i Malmö? Jag tänker mig att vår extensiva integrationspolitik har medfört att det är väldigt blandade områden, där svenskar och kurder, afghaner, somalier, judar, irakier och andra lever sida vid sida som i en lycklig stor familj.

4. På vilket sätt kan jag förvänta mig att mångkulturen ska berika mig och mitt samhälle mer än vad som finns idag i form av pizzerior, kinamatsställen och kebabhak? Hur kommer mitt liv konkret att förbättras av att det inom tio år flyttar in ett antal tusen somalier, afghaner och irakier? Vad är det som saknas i min kommun idag för att livet ska gå vidare och för att vi ska kunna göra såna framsteg som redan finns och redan är gjorda i Malmö?

5. Hur mycket har brottsligheten gått ner och säkerheten förbättrats sen Malmö var mer monokulturellt? Eftersom mångkulturen enligt de uppgifter jag har gör att vi alla känner att vi i första hand är människor med stor samhörighet snarare än kulturella etniska grupper, så antar jag att alla tar hand om varandra och ser till att alla mår bra.

6. Hur bra funkar skolorna i Malmö? Jag tänker mig att allt det här utbytet mellan kulturer måste leda till ett enormt kunskapsutbyte och stora framsteg – till skillnad från den vanliga tråkiga utbildningen som mina barn tvingats igenom. Där är det vara vanlig matematik, svenska, engelska, SO, NO och liknande.

7. Invandringen av nybyggare och mångkulturen i Malmö leder förstås till framsteg, innovationer, internationella utbyten, progression, öppenhet och andra fördelar, om jag förstått politikerna rätt. Samtidigt har jag förstått att den relativa monokulturen i min kommun leder till stagnation, främlingsfientlighet, sämre företagsamhet, färre uppfinningar och liknande nackdelar. Jag har personligen inte sett det än, men det är väl ett oundvikligt faktum att vi kommer att hamna på efterkälken om vi inte snarast ser till att blanda upp. Vilka områden i Malmö som är påverkade av mångkulturen är ni Malmöbor mest stolta över? Om vi får veta så blir det lättare för oss utomstående att titta närmare på vilka framsteg vi kan förvänta oss?

8. Slutligen, finns det områden inom Malmö där – gud förbjude – mångkulturen medfört nackdelar? Är dessa nackdelar då avhängiga av misslyckad integrationspolitik, och vilka resurser behövs i såna fall för att komma tillrätta med dem?

Förresten, varför används inte Malmö och andra ordentligt mångkulturella städer mer av politiker i informationssyfte när det gäller att påvisa alla fördelarna med mångkulturen och massinvandringen? Det borde ju vara smashläge för att trycka dit alla främlingsfientliga bakåtsträvare!

Tacksam för vettiga svar!