Interpellation om EU:s och dvärgbandmasken

Lämnade i förra veckan in en interpellation; Interpellation 2011/12:56:

EU:s regler för införsel av djur

an för över 10 år sedan diskuterades problemet med dvärdbandmasken. År 2001 skrev Norrköpings Tidningar:

För svenska hundar som reser mellan EU-länder gäller krav på avmaskning både före och efter resa in i Sverige.

EU-kommissionen har föreslagit att avmaskning inte längre ska vara obligatorisk. Detta för att underlätta resande med sällskapsdjur.

Tidningen Jakt och Jägare skrev 2010 att:

Båda smittorna finns runt om oss och det fraktas enormt med hundar över landsgränsen. Snart måste dessutom Sverige släppa de hårdare restriktionerna kraven på avmaskning som funnits sedan EU-inträdet. Den fria rörligheten gäller även husdjuren, konstaterar Eva Osterman Lind.”

I augusti i år skrev SVT om ytterligare utveckling på detta område:

Nu när dvärgbandmasken dykt upp i Sverige tillåter inte EU-kommissionen längre kravet på att hundar och katter ska vara avmaskade när dom förs in. Något som man på Statens veterinärmedicinska anstalt tycker är mycket olyckligt.

Att reglerna tas bort tror man kommer innebära att smittan kommer sprida sig fortare än tidigare. Och att hålla den i schack är alla överens om är viktigt, för nu när dvärgbandmasken har kommit går det inte att få bort den.”

Spridning av denna dödliga parasit innebär att svenskar kommer begränsas i tillgång och användandet av vår svenska natur som internationellt sett varit väldigt ren och förskonad från mycket av det som är vanligt i Europa. Till exempel kan bärplockning bli en risk.

EU, som i vanlig ordning lägger sig i där man inte hör hemma, är alltså direkt ansvarig för att den svenska naturen förpestas p.g.a. deras krav på att allt ska kunna forsa in fritt till vårt land.

Att EU vill hindra Sverige från att kontrollera våra gränser och värna om vår natur är inte bara att lägga sig i något som inte borde vara deras sak, utan även direkt förkastligt och farligt.

Jag har följande frågor till miljöministern:

Avser miljöministern verka för att EU:s påbud följs?

Om inte, vad exakt kommer miljöministern att göra åt denna ohållbara situation?

I det fall EU ej hörsammar eventuella åtgärder från miljöministern, kommer miljöministern då att verka för att Sverige helt enkelt vägrar följa EU:s påbud och istället beslutar att införa alla nödvändiga metoder, inklusive avmaskning och andra kontroller vid gräns såväl som innanför gränsen, för att hindra vidare spridning?
Inkom: 2011-10-21
Överlämnad till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C).
Sista svarsdatum: 2011-11-11
Planerad dag för debatt: 2011-11-11

Regeringen ger SD rätt om ”ensamkommande flyktingbarn”

I våras ställde jag en fråga till regeringen som besvarades av Beatrice Ask:

Nu rapporterar tidningen Riksdag och Departement att Billström vill ha ”enade regler”:

Andelen ensamkommande asylsökande barn fortsätter att öka i Sverige. I våra grannländer är utvecklingen den motsatta. En anledning kan vara att Sverige saknar lagstiftning som reglerar hur man fastställer ålder i tveksamma fall. I övriga Norden är kraven på åldersbestämning tuffare.

– Vi eftersträvar alltid enhetlighet med våra nordiska grannländer, läget blir mer rättssäkert då. Nu försöker vi få en samlad bild av hur rutinerna fungerar i övriga Norden, säger Tobias Billström.

Det var exakt det vi alltså framförde i våras och det är ju positivt att regeringen insett sina fel på detta område. RoD fortsätter:

Sedan den 1 januari i år tillämpar Danmark en lag som kräver att den som uppger sig vara minderårig ska medverka i en åldersundersökning om polisen eller det danska Migrationsverket kräver det.

I Danmark använder man sig av röntgen av handleder och kontroll av tandstatus för att fastställa åldern. År 2009 genomfördes 120 sådana undersökningar i Danmark. I 73 procent av fallen slogs fast att personen i fråga var 18 år eller äldre. Sedan dess har praxis förändrats och i dag får alla fall där någon tvekan finns genomgå en åldersundersökning.

Vad motsvarande för tveksamma fall i Sverige skulle vara är det ingen som vet.
– 73 procent låter mycket, men jag kan tänka mig att siffran kan vara likartad i Sverige. Definitivt är en stor del över 18 år, säger Nevine Mawati, enhetschef vid Migrationsverkets asylprövningsenhet i Malmö.

Det konstaterats även att ”Genomförandet av åldersbestämningar anses ha inverkat på att allt färre lämnar felaktiga uppgifter om sin ålder”, vilket Finlands inrikesminister Päivi Räsänenanger i sitt svar till Billström.

Följden av våra grannländers skarpare rutiner har också lett till att antalet asylsökande utan vårdnadshavare minskat betydligt i Finland. År 2009 var antalet 557, förra året 329 och i slutet av juni i år var antalet 70. Det bevisar att väldigt många helt enkelt försöker lura systemet, precis som jag framhöll till Beatrice Ask.

Jag har för någon dag sedan innan jag ens läste RoD artikel lämnat in en motion till riksdagen där jag yrkar på följande:

att med vetenskapliga metoder åldersbestämma immigranter som vid prövning av uppehållstillståndet vill behandlas eller kommer att bli behandlade som om de vore under 18 år gamla.

att prövningen för uppehållstillståndet för den som vägrar delta i ålderbestämning ska avslutas och personen ska av- eller utvisas med omedelbar verkan.

Det är självfallet så att regeringen aldrig kommer eller vågar erkänna att SD:s hållning i frågan var och är den enda riktiga men faktum kvarstår att när vi framhållit ovanstående innan har vi av och från Alliansen framställts som onda och allt det vanliga. Vi har stått ensamma i frågan. Det återstår att se hur långt Billström väljer att gå, men av artikeln att döma verkar han i alla fall kommit till viss insikt. SD är garanten för att dessa frågor aldrig glöms bort eller ignoreras.