Om åldern på ensamkommande flyktingbarn

Nu läser jag följande på SR; Felaktiga åldrar på flyktingbarn:

För de kommuner som tar emot är det ett känt problem att Migrationsverkets utredningar om åldern ofta är felaktig.

Efter att ha pratat med sex av länets kommuner som tar emot ensamkommande flyktigbarn och ungdomar är bilden entydig. Det är ofta som de ansvariga för verksamheten upplever att de som fått plats är över 18 år, vilket är den övre gränsen för om man får plats eller inte.

[…]

Migrationsverket friar hellre än fäller om de är osäkra på berättelsen. Men de som jobbar med de ensamkommande barnen och ungdomarna i Norrbotten upplever ganska ofta att det finns personer som fått plats egenligen är för gamla.

Jag har skrivit mycket om detta,nästan enbart svenska, fenomen:
Mer om ”ensamkommande flyktingbarn”

Video: Fråga till Beatrice Ask om ”ensamkommande flyktingbarn”

Migrationsministern vill att Europa ”tar ansvar” för ”flyktingbarn”

Lästips: ”Hur många behövs för att försörja 3000 flyktingbarn?”

Om Vellinges ”flyktingbarn”

Barn som är vuxna

Ett ankarbarn i Sverige eller 70 000 räddade liv någon annanstans?

Det sipprar hela tiden fram mer och mer bevis på vilket falskspel ”ensamkommande flyktingbarn” är. Första var det ”apatiska” (också bara ett fenomen som kunde fungera i naiva Sverige) sedan när den lögnen uppdagades kom ”ensamkommande” ”flykting” ”barn”, vilket vid det här laget också borde ha förpassats till soptippen.

Jag har skrivit klart en motion till riksdagen som går ut på att alla som påstår sig vara under 18 år ska kontrolleras, såvida det inte är helt och hållet uppenbart, men hellre kontrollera en gång för mycket än en för lite. Vidare kan vi konstatera att Migrationsverket bör läggas ner till förmån för en ny myndighet som inte är helt infiltrerad av massinvandringsförespråkare som ”hellre friar än fäller”.