Dvärbandmasken och EU

Jag minns diskussionen för många år sedan om dvärgbandmasken. Diskussion gick då om EU:s roll att sprida denna parasit i.o.m. ”fria rörligheten” i EU.

Redan 2001 skrev NT:

Sverige har hittills, såvitt man vet, varit förskonat från dvärgbandmask. För att förebygga att den etableras här finns i dag särskilda krav förenade med att forsla djur till och från andra länder. För svenska hundar som reser mellan EU-länder gäller krav på avmaskning både före och efter resa in i Sverige.
EU-kommissionen har föreslagit att avmaskning inte längre ska vara obligatorisk. Detta för att underlätta resande med sällskapsdjur.

2010 skriver Jakt och Jägare följande:

– Båda smittorna finns runt om oss och det fraktas enormt med hundar över landsgränsen. Snart måste dessutom Sverige släppa de hårdare restriktionerna kraven på avmaskning som funnits sedan EU-inträdet. Den fria rörligheten gäller även husdjuren, konstaterar Eva Osterman Lind.

EU underlättar för organiserad brottslighet genom öppna gränser och kommer alltså också medverka till att den svenska naturen förpestas p.g.a. EU:s krav på att allt ska kunna forsa in fritt till detta land.

Skär ner på kvotflyktingarna också!

Läser i SvD att Sverige tar emot 30 procent av Europas samlade andel av FN:s kvotflyktingar, 1900 st i år.

SD vill som bekant minska asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent men jag vill nu även att vi ska minska antalet kvotflyktingar.

Enligt FN uppgick Europas befolkning till 852 miljoner 2009. Sveriges andel av detta är med andra ord cirka 1 procent. Så istället för att vi tar emot 30 procent av andelen kvotflyktingar som vi enligt SvD gör idag, borde vi alltså ta emot 1 procent, dvs 30 gånger mindre än vad vi gör idag.

Så istället för att ta emot 1900 st i år borde vi enligt vår befolkningsmängd ta emot 60 personer cirka, en minskning med cirka 97 procent.