Det muslimska slaveriet

Tidigare artikel jag skrivit, här i repris:

———————————

Slaveriet som praktiserades av Europa och USA är väl känt och är samtidigt ett av fundamenten i vänsterns inställning om västerlandet som dåligt och ont. Den perioden symboliserar för vänstern mer än något annat hur omoraliskt och inhumant det kapitalistiska västerlandet är. Slaveriet har dock avskaffats. Det var dessutom kristna i England och USA som gick i framkanten för slaveriets avskaffande.

Vad som sällan eller aldrig framkommer är dock det slaveri som pågått under längre tid och varit mer utbrett än det västerländska slaveriet. Det praktiseras dessutom till denna dag. Vad talar jag då om? Jo, det handlar om det muslimska slaveriet.

Från Muhammeds dagar då han krigade och erövrade tills idag har muslimer tagit icke-muslimer och även afrikanska muslimer som slavar. De praktiserade slaveri långt innan Väst skickade skepp till Afrika och när den tiden väl kom var det ofta en muslimsk slavhandlare som erbjöd färdiga slavar. Skickades de inte till Väst så hamnade de i Mellanöstern – förslavade av araberna.

Islams heliga texter accepterar explicit och implicit slaveri i flera suror och hadither. Muhammed själv tog många slavar, främst kvinnor, som krigsbyte.

Koranen, haditherna och slaveri

Sura (33:50)”O Prophet! We have made lawful to thee thy wives to whom thou hast paid their dowers; and those (slaves) whom thy right hand possesses out of the prisoners of war whom Allah has assigned to thee”.

Begreppet “right hand possesses” syftar till krigsfångar, eller i ett vidare begrepp till slavar. Begreppet ska enligt utsaga förekomma 14 gånger i Koranen.

En annan vers i Koranen föreskriver att människor inte är värda lika mycket, utan det görs åtskillnad på fria, slavar och såklart även på kvinnor.

Sura (2:178 )”O ye who believe! Retaliation is prescribed for you in the matter of the murdered; the freeman for the freeman, and the slave for the slave, and the female for the female.”

Sura (23:5-6)”..who abstain from sex, except with those joined to them in the marriage bond, or (the captives) whom their right hands possess…” Denna vers tillåter slavägaren att ha sex med sina slavar. Se också Sura (70:29-30).

Utan att gå närmare in på alla de ytterligare verser som visar på islams välvilliga inställning till slaveriet kan man ta en titt på Haditherna, dvs berättelserna om Muhammeds liv. Till exempel:

Bukhari; Volume 3, Book 34, Number 351:

Narrated Jabir bin Abdullah:

A man decided that a slave of his would be manumitted after his death and later on he was in need of money, so the Prophet took the slave and said, ”Who will buy this slave from me?” Nu’aim bin ‘Abdullah bought him for such and such price and the Prophet gave him the slave.

Manumitted innebär att man friar en slav. I det här fallet är det alltså Muhammed självt, muslimernas felfria profet, som utför slavhandel.

Bukhari; Volume 3, Book 47, Number 765:

Narrated Kurib:

The freed slave of Ibn ‘Abbas, that Maimuna bint Al-Harith told him that she manumitted a slave-girl without taking the permission of the Prophet. On the day when it was her turn to be with the Prophet, she said, ”Do you know, O Allah’s Apostle, that I have manumitted my slave-girl?” He said, ”Have you really?” She replied in the affirmative. He said, ”You would have got more reward if you had given her (i.e. the slave-girl) to one of your maternal uncles.”

Muhammed säger alltså att det hade varit bättre om hon hade gett slaven till en släkting istället.

Kan också nämna att Bukhari-haditherna räknas till en av de sex stora Hadith-samlingarna och anses av de flesta sunnimuslimer vara den viktigaste samlingen av Haditherna.

Vill ni fördjupa er i det som Islams religiösa texter om slaveriet, är ett bra ställe att börja på här. Här finner ni även en text som beskriver Haditherna och hur de är uppbyggda.

Hur ser verkligheten ut?

Vi har nu i korthet berört lite av vad islams religiösa texter, tillsammans med tolkningarna därav som finnes i Haditherna, säger om slaveriet. Vad som återstår då är att undersöka hur de verkliga förhållandena ser ut. Har slaveriet de facto praktiserats av den muslimska världen? När isåfall? Och i vilken omfattning?

En intressant observation innan vi fortsätter är att det arabiska ordet för ”slav” är ”abd”. Gissa vad det arabiska ordet för afrikaner är? Just det, ordet för slav, fast i plural; ”abid”. Läs gärna den här artikeln om hur det arabiska massmordet i Sudan tar sig uttryck och användandet av just ordet abid (i det här fallet gentemot en ung svart kvinna).

Den arabiskt/muslimska slavhandeln påbörjades i och med Muhammed, som nämnt ovan, själv nyttjade slavar. Detta slaveri har därefter pågått och existerar de facto till denna dag, bland annat i Sudan. Med andra ord har den arabisk/muslimska slavhandeln nyttjats i omkring 1400 år. Detta kan sättas i kontrast till den transatlantiska slavhandeln, som ”endast” varade i cirka 300 år.

Enligt Hugh Thomas (The Slave Trade, Simon and Schuster,1997) fördelades den transatlantiska slavhandeln enligt följande:

Trans-Atlantic imports by region 1450-1900:

 • Brazil – 4,000,000 – 35.4%
 • Spanish Empire – 2,500,000 – 22.1%
 • British West Indies – 2,000,000 – 17.7%
 • French West Indies – 1,600,00 – 14.1%
 • British North America and United States – 500,000 – 4.4%
 • Dutch West Indies – 500,000 – 4.4%
 • Danish West Indies – 28,000 – 0.2%
 • Europe (and Islands) –  200,000 – 1.8%
 • Total 11,328,000 – 100.0%

Det totala antalet slavar som överlevde färden över atlanten var alltså omkring 11 miljoner. Av dessa gick 57,5% till spanska och sydamerikanska länder och resterande hamnade i det som idag är västliga länder, det vill säga Europa, USA och dess kolonier. USA stod endast för 4.4 % av den totala transatlantiska slavhandeln, vilket kan verka förvånande med tanke på den gängse bild som finns rörande denna fråga.

Den arabisk/muslimska slavhandeln, som alltså pågått i 1400 år, beräknas ha förslavat mellan 11 till 18 miljoner afrikaner, mer än den transatlantiska slavhandeln, och med minst lika vedervärdiga transportförhållanden, under vilka en stor andel dog. Utöver detta beräknas en miljon européer ha tagits som slavar av araberna. Sheik Saleh Al-Fawzan ska enligt WorldNetDaily.com ha sagt att slaveri är en del av islam (”Slavery is part of jihad, and jihad will remain as long there is Islam”, WND, 10 november 2003)

Det fanns även skillnader i vilka sorts slavar som togs, samt i vilket syfte dessa slavar var tänkta att användas i. Den transatlantiska slavhandeln syftade till att användas i industriell skala i jordbruks/plantageindustrin medan den arabiska slavhandeln hade ett större fokus mot sexuella göromål. Det visas tydligt i det faktum att den muslimska slavhandeln gick det två kvinnor på varje man, medan den transatlantiska slavhandeln hade omvända förhållandet. Det är kanske inte heller så konstigt, med tanke på att den muslimska kulturen tillåter månggifte, varpå det självfallet uppstår brist på kvinnor (det föds som bekant cirka 50% av vardera kön).

Inom den muslimska världen var det också utbrett med att kastrera slavarna och göra dem till så kallade eunucker. Detta utfördes på så unga pojkar som 9 år. Kastreringen gjordes såklart utan bedövning och dödligheten i dessa var Murray Gordon så hög som 90% (Murray Gordon, “Slavery in the Arab World.” New Amsterdam Press, New York, 1989).

Slavhandeln upphör – men inte överallt

Den transatlantiska slavhandeln avslutades efter cirka 300 år – den muslimska pågår dock till denna dag, om än i mindre omfattning. Nedtrappningen av den muslimska slavhandeln skedde dock inte inifrån, utan var ett resultat av internationell tryck samt interventioner av britterna som själv förbjöd slavhandeln 1807. Själva slaveriet förbjöds 1833 och 700 000 slavar i de brittiska territorierna frigavs.

Det första muslimska landet som avskaffade slaveriet var Tunisien, följt av Egypten och det ottomanska riket. I östra Afrika pågick slaveriet till det första världskriget. Etiopien och Liberia väntade till efter andra världskriget. 1953 närvarade shejker från Qatar kröningen av drottning Elizabeth II, med slavar i sitt följe och hade återigen med sig slavar vid ett besök fem år senare, trots att Qatar avslutade slaveriet 1952. Officiellt avslutades slaveriet i Saudiarabien och Jemen först 1962, men det finns mycket som tyder på att det fortfarande är i bruk idag (se bland annat här och här). I ”Arab masters – black slaves” skriver Samuel Cotton:

It has become clear that the enslavement of black Africans did not stop with the demise of the Atlantic Slave Trade. That on this very day and hour, as you read this, black Africans are bought and sold in two North African countries. In the Islamic Republic of Mauritania, black Africans continue to be enslaved by their Arab-Berber masters. Although slavery was declared abolished three times since Mauritania’s independence in 1960, it persists.

Läs bland annat BBCs artikel Slavery: Mauritania’s best kept secret.

Situationen är liknande i Sudan. Boston Globe skriver:

Black women and children in Darfur continue to be enslaved by government-backed janjaweed militiamen, especially for sexual purposes. In the far south, Khartoum’s longtime ally, the Lord’s Resistance Army, still perpetrates atrocities against civilians, including enslavement.

Slaveriet i Sudan är uråldrigt och senaste vågen uppges ha startat 1983 när muslimsk lag infördes. Efter kuppen 1989 där islamisten Omar el-Bashir tog makten, började regeringen aktivt involvera sig genom att beväpna slavhandlarna och stödja deras operationer i södra delen av landet, där muslimerna är utnumrerade av de kristna och andra icke-muslimer. Här skjuts män, kvinnor säljs som sexslavar och pojkar tas i bästa falls som slavar till boskapsherdar. Läs mer om Sudans slaveri här.

Glöm inte bort islams roll i slaveriet

Det finns självfallet mycket mer att läsa om man vill gå in mer djupt på detta. Vad som är viktigt är att inte glömma bort det muslimska slaveriet, som varat längre och omfattat fler människor än den transatlantiska slavhandeln– det muslimska slaveriet pågår dessutom än idag.

Självfallet var båda slavsystem avskyvärda men det finns en viktig skillnad; idag finns det i princip ingen i Väst som försvarar slaveriet, eller förringar det. USA har till exempel flera gånger bett om ursäkt för sin del i slaveriet med stort ekonomiskt bistånd och även ersättning till ättlingar för de slavar som togs till USA.

Men när muslimska länder träffas i internationella forum diskuteras aldrig deras eget slaveri – istället ägnar de sin tid åt att göra resolutioner för att puckla på Väst eller fortsätta sin masslakt i Sudan.

Västvärlden må ha sina problem, men slaveriet är idag lyckligtvis inte ett av dem. Det är mer än vad som kan sägas om den muslimska världen.

Kent Ekeroth
Internationell sekreterare

Läs även:

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/015-slavery.htm
http://www.answering-islam.org/Silas/slavery.htm
http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1884015/posts
http://www.iabolish.org/
http://www.answering-islam.org/ReachOut/slavetrade.html
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/slavery_4.shtml
http://www.faithfreedom.org/Articles/SStephan/islamic_slavery.htm
http://www.truthandgrace.com/muslimslavery.htm
http://www.orthodoxytoday.org/articles8/Spencer-Slavery-Christianity-Islam.php
http://www.frontpagemag.com/articles/read.aspx?guid=98a67641-bfab-4853-8747-950d940c36cb
http://islamicexpansionanddecline.blogspot.com/2007/04/chapter-8-slave-society.html
http://www.uga.edu/islam/islamwest.html
http://www.jihadwatch.org/dhimmiwatch/archives/018220.php
http://www.raceandhistory.com/historicalviews/2252001.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4091579.stm
http://www.yale.edu/glc/events/cbss/Miers.pdf
http://www.westernresistance.com/blog/archives/003671.html

SvD 1 2 3 4
DN 1 2
Sydvenskan 1 2 3

2 svar

 1. Ta upp mig igen och slå dig själv.

 2. There’s certainly a lot to learn about this issue. I love
  all the points you have made.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: